Romet Kreek • 30. jaanuar 2012 kell 8:07

Evli säilitab Tallinna Vee soovituse ja hinnasihi

Evli jätab Tallinna Vee aktsia hinnasihi 7 eurot ja soovituse "akumuleeri" muutmata, kuna endiselt ei ole Tallinna Vee ja konkurentsiameti tariifide vaidluses selgunud uusi asjaolusid, kirjutas Evli Balti analüütik Joonas Joost.

„Tallinna Vee äritegevus oli neljandas kvartalis üsna tugev,“ kirjutas ta „Kvartali aastane käibe kasv oli kahe viimase aasta tugevaim ning peamiselt oodatust suurema sihtfinantseerimise kasumi tõttu tuli ka ärikasum oodatust mõnevõrra tugevam.“

„Oleme oma 2012. aasta prognoosides arvestanud stsenaariumi, et Tallinna Vesi on sunnitud veetariife langetama konkurentsiameti ettekirjutatud mahus, mis tähendaks ettevõtte ärikasumi vähenemist suurusjärgus 50%,“ teatas Joost. „Hästi lihtsustatult lähenedes vähenevad dividendid koos kasumitega samas suurusjärgus.“

„Käesolev aasta on siiski natuke erandlik, kuna 2011. aasta puhaskasumit võimalik tariifide langus ei mõjutanud, kuid tariifi langemise korral seda tõenäoliselt varasemate aastate mahus dividendidena siiski välja ei maksta,“ prognoosis Joost. „Kasumi jaotamise otsust mõjutavad lisaks oluliselt nõrgeneva äritegevuse väljavaatele ka Tallinna Vee laenukoormuse, rahajäägi, plaanitavate investeeringute ning käibekapitali kaalutlused. Eeldame vee tariifi langemise stsenaariumi puhul dividende 55 senti aktsia kohta.“

Hetkel kuum