Indrek Kald • 7. veebruar 2012 kell 11:57

Paljude valdade tulevik tume

Regionaalminister Siim-Valmar Kiisleri sõnul pole suur osa Eesti omavalitsusi viie või kümne aasta perspektiivis jätkusuutlikud.

"Ka Soomes vaadati otsa tänasele olukorrale ja pandi kõrvale 20 aasta prognoos, mis juhtub rahvastikuga. Ma loodan, et ka Eestis suudame nii palju ette mõelda ja teha vajalikud otsused," ütles Kiisler. Eestis on 226 omavalitsust, millest pooled on väiksemad kui 1800 elanikku.

Täna Tallinnas toimunud lühiseminaril "Haldusreform – mida õppida Soomest ja Taanist" jagasid oma reformikogemusi Soome ja Taani eksperdid. Taanis viidi jõuline haldusreform läbi 2007. aastal, Soomes pisut pehmemal kujul kaks aastat hiljem. Praegu valmistatakse Soomes ette juba uusi muudatusi.

"Eesti omavalitsusi ja nendega seonduvat on meil hästi palju uuritud. Aga üks asi on omaette uurida või mingeid üksikjuhtumeid lahata, teine asi on õppida nende riikide kogemustest, kus selline ulatuslik reform hiljuti läbi on viidud," ütles seminari kokku kutsunud regionaalminister.

Taani kogemust jagas Taani omavalitsusliidu ekspert Holger Pyndt. Enne reformi oli Taanis 271 omavalitsust ja 14 regiooni, omavalitsuse keskmine suurus oli 19 900 elanikku. Reformi tulemusel moodustati 98 uut omavalitsust ja viis regiooni ning keskmine elanike arv tõusis 54 000 inimeseni.

Reformi läbiviimisel määras riik uute omavalitsuste miinimumsuuruseks 20 000 elanikku ning omavalitsustel oli endil võimalus kuue kuu jooksul valida, kellega ühinedes see suurus saavutada.

Soome viimase reformi õppetundidest rääkis Soome rahandusministeeriumi nõunik Inga Nyholm. Enne reformi oli Soomes 432 omavalitsust, milles keskmiselt 12 000 elanikku. Reformi tulemusel on omavalitsuste arv tänaseks vähenenud 336ni ning on moodustatud ka ligi 260 omavalitsuste koostööpiirkonda.

Reformi lähtekohaks võeti Soomes samuti 20 000 elanikku, millest väiksematel omavalitsustel tuli valida, kas liituda või moodustada vähemalt nii suur koostööpiirkond naaberomavalitsustega.

Praegu on Soomes ettevalmistamisel järgmine reform, mille eesmärgiks on omavalitsuste liitumine koostööpiirkondade asemel.

Hetkel kuum