Alyona Stadnik • 8. märts 2012 kell 13:42

Vaata, kes on Eesti hinnatuim tööandja

CV-Online ja CV Keskus viisid läbi uuringu, et selgitada välja Eesti töötajate hulgas hinnatuimad tööandjad.

CV-Online küsitlusest selgus, et huvitavat tööd või valdkonda väärtustavad eesti keelt kõnelevad vastajad märksa enam ning vene keelt kõnelevatele inimestele on atraktiivne töötasu olulisem argument. Vaadeldes alla 30-aastaseid, kelle jaoks on olulisimad huvitav töö või valdkond ning karjäärvõimalused, üle 30-aastastel aga atraktiivne töötasu ja paindlik graafik.

CV-Keskuse küsitlusest selgus, et kui üle 30 aastaste töötajate jaoks on peamiseks plussiks tööandja valikul ettevõtte usaldusväärsus, siis nooremate töötajate ja üliõpilaste jaoks on see peamiselt sõbralik kollektiiv, arenguvõimalused ja innovaatiline töökeskkond. Mehed ootavad tööandjalt rohkem arenguvõimalusi ja „suuri eesmärke“, naised eelistavad pigem usaldusväärset ja stabiilset suurettevõtet ning meeldivat kollektiivi.

CV-Online´i küsitlus on läbi viidud veebruari lõpust kuni märtsi alguseni ning sellele vastas üle 2500 inimese üle Eesti.

CV Keskuse küsitluses osales 3864 inimest üle Eesti. Vastajatest 70% olid tööga hõivatud, 12% üliõpilased ning 18% töötud. 67,2% vastanutest olid kõrg- või kutseharidusega, 27,1% keskharidusega. Kokku mainiti küsitluses 1136 erinevat firmat, kus soovitakse töötada ning 1116 erinevat firmat, kus kindlasti ei soovita töötada.

Vaata kahe konkureeriva personaliotsingu portaali poolt koostatud Eesti ihaldusväärseimate tööandjate pingerida:

CV-Online                                                      CV Keskus

1. Eesti Energia                                            1. Eesti Energia AS

2. Swedbank                                                  2. Skype

3. Elion                                                            3. Swedbank AS

4. Skype                                                          4. Elion Ettevõtted AS

5. Tallink                                                         5. Tallink Group AS

6. SEB                                                             6. Emt AS

7. Ericsson                                                     7. Webmedia Group AS

8. ABB                                                             8. Playtech Estonia OÜ

9. EMT                                                             9. SEB Pank AS

10. Helmes                                                   10. LHV Pank AS

11. Merko Ehitus                                          11. Tallinna Kaubamaja AS

12. LHV                                                          12. ABB AS

13. Selver                                                      13. Estonian Air AS

14. Webmedia Group                                 14. Nordea Bank

15. VKG (Viru Keemia Grupp)                   15. Eesti pank

16. Statoil                                                      16. Tartu Ülikool

17. Elisa                                                        17. Ericsson Eesi AS

18. Nordea Pank                                         18. Riigimetsa majandamise keskus

19. EAS                                                          19. A. Le Coq AS

20. Estonian Air                                            20. Microsoft Estonia OÜ

Hetkel kuum