Sirje Rank • 27. märts 2012 kell 6:57

Krugman ei jaga Kataineni optimismi

Nobelist ja ajalehe New York Times kolumnist Paul Krugman imestab oma värskes blogisissekandes Soome noore peaministri Jyrki Kataineni optimismi üle üheaegselt nii kärpe- kui kasvustrateegia võimalikkusest.

Soome puhul väljendus see eelarvekulude kokkutõmbamises, andes samas teise käega maksusoodustusi näiteks teadus- ja arendustegevusele, et ergutada majanduskasvu.

Krugman tsiteerib Kataineni, et kui makse tõsta ja kulusid kärpida, toob see lühiajaliselt küll kasvu aeglustumise, ent samas suurendab usaldust riigi vastu. Kui usaldus on kord tagasi võidetud, siis järgneb ka majanduskasv. Katainen toob eeskujuks Iirimaa ja eriti Läti.

Krugman möönab, et Läti majandus on viimased kaks aastat kasvanud, kuid tõmbab sealt paralleeli läinud sajandi kolmekümnendate aastate Ameerikasse. Ka USA majandus kasvas aastail 1933–35. Kuid majandus on jätkuvalt alles sügavas depressioonis.

Iirimaal on Krugmani sõnul samuti rõõmustatud liiga vara, et majandus toibub. See on jätnud euroala liidritele väära mulje riigi majanduse tegelikust olukorrast. See, et tegemist oli vaid ajutise paranemisega, pole veel kohale jõudnud, nendib Krugman.

Hetkel kuum