Ain Alvela • 26 aprill 2012

Uus keskkonnaseadustik ühtlustab lubade menetlemist

Advokaadibüroo Glimstedt advokaat Mirjam Vili ütles tänasel keskkonnaõiguse konverentsil uue seadustiku loamenetlust tutvustades, et uuendused muudavad keskkonnalubade menetlemise ettevõtja jaoks senisest lihtsamini ja kiiremini kulgevaks.

Uus keskkonnaseadustik ühtlustab vee erikasutuse, jäätmete käitlemise, maavara kaevandamise, kiirgustegevuse ning saasteainete viimise paiksest saasteallikast välisõhku lubade väljastamise süsteemi ja edaspidi koonduvad kõik need tegevused ühtse keskkonnaloa nimetuse alla. Uuenduslik on ka asjaolu, et keskkonnaluba väljastatakse ühe taotluse alusel.

„Kõigi nende tegevuste koondamine ühtse keskkonnaloa alla on siiski tinglik, sest seaduse eelnõu lubab alati kehtestada ka erandeid,” selgitas Vili. „Aga uus keskkonnaloa süsteem annab ettevõtjatele kahtlemata senisest lihtsama, selgema ja kiirema menetlustoimingu, samuti kaasneb firmadele tegevuse parema planeerimise võimalus.”

Asja muudab selgemaks ka see, et edaspidi peaks lubade andmise aluseks olema ühetaolised alused kõikide valdkondade lõikes, võrdsustuvad ka keskkonnaseired ja aruandlussüsteemid. Üldjuhul antakse keskkonnaluba tähtajatult, erandkorras võib sellele kehtestada ka tähtaja, kuid see ei saa olla lühem kui üks aasta. Loomulikult võib loa andmisest ka sootuks keelduda.

Mirjam Vili tõdes, et loasüsteemi seadusandlus on nüanssiderohke ja keerukas ning selle kehtima hakkamine võtab ilmselt ülejäänud uue keskkonnaseadustiku kehtestamisest kauem aega.

Hetkel kuum