7. mai 2012 kell 5:16

Ebaselge eksport

Riigikontroll seadis kahtluse alla Eesti väliskaubandusstatistika usaldusväärsuse.

Riigikontroll võrdles Eesti ekspordi andmeid Eestit läbiva transiidi mahtudega ja jõudis oma aruandes "Veoste piiriületus Eesti ja Venemaa vahelisel maismaapiiril" järeldusele, et ekspordi kiire kasv Venemaale ei tugine Eestist pärit toodetele. "Milline on tegelikult Eestis toodetud kaupade ja Eestisse imporditud kaupadele-teenustele Eestis tehtud tööga lisatud väärtuse osatähtsus Eesti viimaste aastate ekspordi märkimisväärses kasvus," küsib riigikontroll oma aruandes.

Riigkontrolli järeldust kommenteerides kinnitas rahandusministeerium, et väliskaubanduse statistikat tehakse vastavalt rahvusvaheliselt kokkulepitud metoodikale, et tagada riikidevaheline võrreldavus. Metoodikast tulenevalt arvestatakse väliskaubandusstatistikasse ka need tehingud, kui kaup saabub mõnest ELi liikmesriigist või ELisse mittekuuluvast riigist Eestisse vabasse ringlusse, kuid hiljem kaup re-eksporditakse, st müüakse ilma töötlemata edasi kolmandasse riiki.

Riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo aga ütles, et riigikontroll ei sea kahtluse alla ELi kehtivat väliskaubandusstatistika metoodikat. Aruandes juhime rahandusministeeriumi tähelepanu sellele, et väliskaubandusstatistika metoodika alusel koostatud ja esitatud andmed ekspordi kohta näitavad Eesti ekspordimahtu moonutatult, rääkis Olgo.

Millise lahenduse riigikontroll välja pakkus ja mida valitsusasutused sellest ideest arvavad, saab lugeda täna ilmunud Äripäevast.

Autor: Laura Mallene, Aivar Hundimägi

Hetkel kuum