Silvia Kruusmaa • 21. juuni 2012 kell 7:59

Rõivas: Saksa kohtu otsus toetab Eesti valitsuse seisukohta

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Taavi Rõivase hinnangul omab värske Saksamaa Liitvabariigi Konstitutsioonikohtu otsus olulist tähendust ka Eesti jaoks, kuivõrd otsus käsitleb ta sõnul osaliselt samu punkte, mille põhjal õiguskantsler Indrek Teder algatas põhiseadusliku vaidluse.

"Saksa kohtu selge sõnum, et Euroopa Stabiilsusmehhanismi näol on tegemist osaga Euroopa Liidu õigusest, on märgilise tähendusega," ütles Rõivas. "Ka Eestis käib suur osa vaidlust selle ümber, kas ESM on ELi õiguse osa või rahvusvahelise õiguse osa."

Taavi Rõivase sõnul asus Saksa kohus seisukohale, mida on ka Eesti valitsus kogu vaidluse vältel väljendanud: tuleb arvestada asjaolusid tervikuna – sisu, eesmärke ning mõjusid, vahendas riigikogu pressitalitus. 

Rõivas rõhutas, et loomulikult on Eesti põhiseaduslikus vaidluses ka palju teisi nüansse ja Saksamaa konstitutsioonikohus ei saa kujundada seisukohta Eesti eest, kuid teiste riikide praktika omab kahtlemata mõju ka Eestile. "Meie jaoks on oluline olla kindlad, et teised Euroopa Liidu riigid mõistavad ESMi olulisi detaile meiega sarnaselt, siis on eos välistatud ka mitmed hirmud, mida näiteks Eesti õiguskantsler on välja toonud," ütles Rõivas.

Saksa Konstitutsioonikohus rõhutas oma otsuses, nagu osutas Rõivas, ka vajadust ESMi puudutavates küsimustes parlamenti võimalikult varajases staadiumis informeerida. Seda peab Rõivase sõnul oluliseks ka riigikogu. "Soovime, et ESMi otsused oleksid läbipaistvad nii riigikogu kui ka kogu Eesti avalikkuse jaoks," kinnitas Rõivas, kelle sõnul tuleks parlamendi kaasamist kohustavad sätted lisada ka riigikogu töö- ja kodukorra seadusesse.

Hetkel kuum