Sirje Rank • 20. juuni 2012 kell 14:55

Saksa kohus ESMist: Merkel ei teavitanud parlamenti piisavalt

Saksamaa konstitutsioonikohus heitis kantsler Angela Merkelile ette, et valitsus ei informeerinud parlamenti piisavalt meetmetest euroala võlakriisi tõrjumiseks. 

Kohus nõustus Saksamaa opositsioonis olevate roheliste partei kaebusega, et valitsus rikkus konstitutsioonis ette nähtud kohustust informeerida parlamendi liikmeid varakult ja põhjalikult Euroopa stabiilsusmehhanismist ESM ja reeglistikust riigi konkurentsivõime osas, vahendas The Irish Times.

Nii seati parlamendisaadikud silmitsi juba sündinud faktiga, mis jättis nad ilma võimalusest „varakult ja efektiivselt“ otsustusprotsessis kaasa lüüa.

Kohtu otsus ei mõjuta siiski ei ESMi ega fiskaallepet enne tulevale nädalale plaanitud ratifitseerimist Bundestagis.

Saksamaa valitsus oli väitnud, et parlamendi kaasamine keerulistesse konfidentsiaalsetesse läbirääkimistesse olnuks ebapraktiline ja riskantne. Kohus nõustus, et konfidentsiaalsus oli oluline kaalutlus, kuid mitte nii oluline kui parlamendile konstitutsioonis tagatud õigus ELi puudutavates asjades kaasa rääkida ning võimalikult vara kõige kohta põhjalikku informatsiooni saada.

Kohtuniku sõnul on demokraatial oma hind, kuid katsed n.ö nurki lõigata võivad minna väga kalliks maksma.

Valitsus väitis, et ELi asjadest informeerimise kohustus ei laiene ESMile ja konkurentsivõime reeglitele, kuna need ei ole otseselt osa ELi lepingutest. Kohus lükkas selle argumendi tagasi, väites, et mõlemal puhul on tegemist juriidilise „hübriidiga“, mis on piisavalt ELi seadustega seotud, et neid vastavalt ka kohelda.

Kohus ei andnud korraldust hääletamist ESMi üle peatada. Küll aga kirjeldas kohus otsust kui järjekordset näidet sellest, kuidas kohtu arvates valitsusel parlamenti Euroopa poliitika juhtimisel kaasata tuleks.

Kohtu otsus täpsustab, millal valitsusel tuleb parlamenti informeerida. Seda tuleb teha siis, kui valitsus on kujundanud oma seisukoha, ning enne, kui ELi õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingute osas on võetud mingeid siduvaid kohustusi.

Hetkel kuum