Sirje Rank • 8. oktoober 2012 kell 13:56

Eesti on kiire ELi ühisturu reeglite jõustaja

Euroopa Komisjoni täna avalikustatud aruandest (nn siseturu tulemustabel) selgub, et Eesti koos teiste Balti riikidega on neid riike Euroopa Liidus, kellel on kõige vähem õigeks ajaks üle võtmata ELi direktiive.

Eestil on tänavu aprilli lõpu seisuga üle võtmata kolm direktiivi võrreldes kolmeteistkümnega aasta tagasi, mil komisjon eelmist taolist ülevaadet koostas.

Sellega on Eesti mahajäämus direktiivide õigeaegsest jõustamisest tänavu 0,2% ehk kõigi seniste mõõtmiste madalaim.

Direktiivide mittenõuetekohase ülevõtmise tõttu on Eestil praegu avatud rikkumismenetlusi üheksa, mis on Leedu järel paremuselt teine tulemus. Kõige rohkem on rikkumisi Itaalial (69) ja Kreekal (68).

Laiemas plaanis on olukord kogu Euroopa Liidus paranenud – keskmiselt on EL siseturu direktiivide ülevõtmise puudujääk 0,9 % võrreldes 1,2%ga aasta tagasi. Enim on hilinemisi EL-s transpordi, keskkonna ja finantsteenuste valdkondade direktiivide ülevõtmisel.

Võttes arvesse kõiki aruandes toodud näitajaid, on direktiivide siseriiklikku õigusesse ülevõtmisel parimad Läti, Eesti, Luksemburg ja Leedu.

Direktiivide poliitiliste eesmärkide saavutamiseks on õigusaktide õigeaegne ülevõtmine oluliseks eelduseks. Komisjon koostab igal aastal esitatava aruande ühtse turu integratsiooni kohta ja keskendub sellele, kuidas ühtne turg tegelikult toimib. See aruanne on ka riigipõhiste soovituste aluseks Euroopa poolaasta raames.

Hetkel kuum