Ave Lepik • 22. oktoober 2012 kell 13:59

Tarbijakaitseamet: elektrimüüjate lepingud on puudulikud

Tarbijakaitseamet leidis elektrimüüjate avatud turu müügilepingute tingimustes puudusi ning palus ettevõtetel need kõrvaldada.

Päris lõpule on amet jõudnud Eesti Energia ja 220 Energia avatud turu elektrilepingute analüüsiga. Elektrum Eesti tingimused on läbivaatamisel.

Seni leitud vajakajäämised on muu hulgas seotud lepingu muutmise ja lõpetamise sätetega. Lõpetamise puhul on põhiküsimuseks tähtajaliste lepingute varasema lõpetamise korral tarbijatelt nõutavad leppetrahvid. Kui tarbija ei ole lepingut rikkunud ja teavitab elektrimüüjat soovist leping lõpetada kuu aega ette, ei ole tarbijakaitseameti hinnangul leppetrahvi, lepingu lõpetamise tasu ega muu kompensatsiooni küsimine õiguspärane. Kui elektrimüügilepingud on selle seisukohaga vastuolus, tuleb müüjatel neid muuta. 

Lisaks on amet elektrimüüjatelt palunud selgitusi viivismäärade, tasuliste arvete ja meeldetuletuskirjade ning elektri hinnale lisatud marginaalide kohta. Samuti on amet seisukohal, et tüüptingimused ja hinnakirjad peaksid tarbija jaoks olema praegusest paremini leitavad.

Tarbijad, kes on elektrimüüjatega lepingud praegustel tingimustel sõlminud, ei pea muretsema. Lepingud kehtivad üldjuhul edasi, tühised võivad olla  vaid seadusega vastuollu minevad lepingutingimused. Kogu leping võib tühiseks osutuda vaid siis, kui vastuoluline tingimus oli lepingu sõlmimiseks olulise tähendusega.

Uute turule tulevate elektrimüüjate lepingutingimusi analüüsib amet jooksvalt.

Hetkel kuum