Ave Lepik • 8. november 2012 kell 13:35

RK väliskomisjon: Eesti peaks Euroopas saatkondi vähendama

Riigikogu väliskomisjon on seisukohal, et valitsus peaks tõsiselt kaaluma välisesinduste ressursside ümberhindamist.

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul peaks riik ümber vaatama välispoliitilised eesmärgid.

"Arvestades Eesti piiratud ressursse teeb väliskomisjon valitsusele ettepaneku kaardistada ja läbi mõelda erinevate ametkondade ja asutuste esindatuse vajalikkus eri riikides ning kaaluda lähiajal saatkondade arvu vähendamist Euroopas," rääkis Mihkelson. Vabanevaid vahendeid soovitab väliskomisjon kasutada nii allesjäävate esinduste tugevdamiseks kui ka noorte diplomaatide palgataseme tõstmiseks.

Äridiplomaatias peaks komisjoni hinnangul valitsema suund, kus riik ei paku tuge ainult üldtasandil, vaid et lisandväärtus tekiks iga üksiku ettevõtte jaoks. Muuhulgas soovitatakse pöörata rohkem tähelepanu aukonsulite sihipärasemale kaasamisele erinevate kontaktide loomisel nii meedia kui ka äridiplomaatia valdkonnas.

"Eesti esindatus üleilmastuvas ja üha kiiremini teisenevas maailmas peaks muutuma mitmekesisemaks ja läbimõeldumaks," rõhutas Mihkelson. "Eesti julgeoleku ja majanduspoliitilisi huve silmas pidades peaksid traditsioonilisele diplomaatiale julgemalt lisanduma ka uued tegevusalad ja -vahendid, mis väljuvad klassikalisest välissuhtluse mudelist."

Komisjon leiab, et Eesti kui väikeriik peab suunama rohkem vahendeid Eesti tutvustamisele maailmas ja hoolt kandma Eesti rahvusvahelise kuvandi teadliku kujundamise eest.

 

Hetkel kuum