Ave Lepik • 6. detsember 2012 kell 7:55

Valitsus: Kreeka on piisavalt pingutanud

Valitsus kiitis heaks rahandusminister Jürgen Ligi esitatud seisukohad Kreeka teise finantsabi programmi kohta.

Valitsus nõustus tänasel istungil seisukohaga, et Kreeka on täitnud finantsabi programmi esimeseks ülevaateks seatud tingimused ja nõustus vastastikuse mõistmise memorandumi muudatustega.

Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank ja Rahvusvahelise Valuutafond on lõpetanud Kreeka abiprogrammi vahehindamise, hinnates Kreeka pingutusi piisavaks. Samuti nõustuti, et Kreeka on teinud kõik väljamakse-eelsed tegevused.

Eurogrupi 26. novembri erakorralisel kohtumisel jõuti finantseerimispõhimõtetes kokkuleppele. Võeti vastu eurogrupi avaldus, kus tunnustatakse Kreeka viimase aja edusamme ning rõhutatakse tugevnenud tingimuslikkust, mis toetab programmi ellurakendamist.

Valitsus nõustus seisukohaga, et tulenevalt majanduse tunduvast halvenemisest tuleb toetada riigivõla jätkusuutlikkuse saavutamise tähtaja pikendamist kahe aasta võrra ja Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) garantiitasude vähendamist 0,1 protsenti, intressimaksete edasilükkamist kuni 2023. aastani ja laenutähtaegade pikendamist viieteistkümne aasta võrra ning finantsabi programmist 10 miljardi euro eraldamist Kreekale riigivõla tagasiostmiseks.

Need meetmed ei tohi suurendada finantsabi andvate riikide kulutusi.

Hetkel kuum