Kadri Jakobson • 11. detsember 2012 kell 12:38

Roode: "võlakütt" loodab rikastuda

Autorollot nõustanud advokaat Siim Roode ütles, et suurim võlanõudja Krediidikorraldus OÜ ja selle omanik Ingmar Pärn loodab rikastuda ja see on karjuvas vastuolus heade kommetega.

„Ingmar Pärn, mitmete pankrotiasjadega seotud „võlakütt“, kelle ettevõte Krediidikorraldus OÜ paistab silma peamiselt perioodilise väikese maksuvõlaga ega ole 2011 majandusaasta aruannet esitanud, on otsustanud aga selle nõude kaudu va banque mängida ja rikastuda,” lausus Roode. „Ostes mõne tuhande euro eest nõude, loodab ta pankrotipesast, milles oleks parimal juhul olnud 130 000 euro väärtuses vara ja vähemalt samas ulatuses rohkem kohustusi, 500 000 eurot tagasi saada. Leian, et selline käitumine on heade kommetega karjuvas vastuolus,” ütles ta.

Autorollo pankrotitoimkonna juht, ühe võlausaldaja esindaja Ingmar Pärn ütles, et Roode jutt ei vasta tõele.„See on koomiline jutt. See ei vasta tõele ei kontrollitava nõude osas, et vasta tõele kronoloogilises järjestuses, mida Roode kirjeldab. Ma olen kogu pankrotimenetluses kaitsnud mulle loovutatud nõuet, mis ulatub 113 000 euroni,” ütles Pärn.

Äripäev küsis Roodelt, kuidas on ühel ja samal päeval vormistatud dokumentidel, millega ainuosanik otsustab teha veokite ja poolhaagiste näol mitterahalise sissemakse tütarfirmasse ning vara üleandmise lepingus erinevad haagised.

„Teie poolt viidatud dokumentides on erinevad kahe haagise Krone andmed, so üleandmise lepinguga anti üle osaniku otsuses märgitust erinevad sissemakse esemed,” selgitas advokaat Siim Roode.  „Ma ei oska Teie poolt esile toodud erinevust selgitada, ei mäleta selle otsuse vastuvõtmise täpseid asjaolusid ega hakka oletama. Üleantud esemete arv on sama nii otsuses kui lepingus,” kinnitab ta.

Küsimusele, kuidas ta selgitab Väino Pentuse käsutuses olevat Autorollo endist autot, vastas Roode: „Ei oska teile midagi selgitada. Mul puuduvad andmed Väino Pentuse kasutatavate autode kohta.”

Roode palub pöörata tähelepanu Autorollo maksuvõla muutusele 2010. aasta kevad-suvel, mis tema sõnul vähenes 350 000 kroonilt nullini.

„Muude igapäevase majandustegevusega seotud võlgade tasumist ei saa te paraku avalikest registritest kontrollida, kuid kinnitan, et neid tasuti suuremas ulatuses kui maksuvõlga. Samuti on jäänud täielikult tähelepanuta fakt, et OÜ AutoHills võttis jagunemisel üle Autorollo igapäevase majandustegevusega seotud kohustused,” selgitas Roode.

„Ma rõhutan, et Autorollo pankrotimenetluses on ainult mõned väikesed võlausaldajad, kelle nõuded on tekkinud igapäevasest majandustegevusest. Nõuete kogumahust 643 800 moodustab Ingmar Pärna kontrollitav nõue 554 300 eurot, mille tekkimise aluseks on allpool kirjeldatud tehingud. Teiseks pakun teile mõtteaineks ajutise halduri poolt aruandes esile toodud asjaolu, et ettevõtte omakapital muutus aastal 2008 negatiivseks, põhjuse. Swedbank, millelt omandatud nõude kaudu on pankrotimenetluses kontrolli saanud Ingmar Pärn andis Väino Pentusele kuuluvale OÜ-le Naitsirk laenu OÜ Autorollo osaluse omandamiseks juhatuse liikmelt Tiit Pohlalt. Pank seadis Autorollo vara kommertspandiga koormamise ja hilisema laenusaajaga ühinemise laenulepingu tingimuseks. Ühinemise tulemusel muutus omaniku laen, mis võeti osaluse omandamiseks omandatava ühingu laenuks. Seda tehingut analüüsisid nii pank kui Kredex. Seega, pank pidi aru saama ja ette nägema, et transpordiettevõte ei ole võimeline iseenda osaluse omandamiseks võetud laenu teenindama. Eraldi küsimus on see, et minu tellitud hindamise kohaselt oli osaluse väärtus 6,1, mitte 11 miljonit. Pank mõistis oma eksimust ja vastutust ning ei olnud pankrotimenetluses võlgniku suhtes vaenulik,” selgitas Roode. 

 

Hetkel kuum