Ave Lepik • 28. detsember 2012 kell 13:43

"Pilootide streik on ebaseaduslik"

Estonian Airi sõnul on pilootide streigikava ebaseaduslik. Sellest teavitati ka Eesti Liinilendurite Assotsiatsiooni esindajaid.

„Estonian Air loodab, et ELA esindajad võtavad riikliku lepitaja kutse vastu ning et kõik probleemid ja erimeelsused lahendatakse mõistlike ning kompromissi vaimus läbirääkimiste teel, mitte ennatlike streikide kaudu, mille korraldamiseks antud juhul puudub ka õiguslik alus," ütles Estonian Airi juhatuse esimees Jan Palmér. "Streigi väljakuulutamisega ja korraldamisega kaasnevad ja on juba tänaseks kaasnenud Estonian Airile majanduslikult äärmiselt rasked tagajärjed. Nende ärahoidmine peaks olema töösuhete mõlema poole huvides.“

Läbirääkimised lennuettevõtte ja liinilendurite assotsiatsiooni vahel toimuvad riikliku lepitaja kaasabil. Riiklik lepitaja on teinud ELAle korduvalt ettepanekuid kohtuda, kuid ELA esindajad pole kohale ilmunud. Palméri sõnul on Estonian Air teinud omalt poolt kõik selleks, et pilootidega kokkuleppele jõuda. Viimati tegi riiklik lepitaja ELA-le uue ettepaneku kohtuda 3. jaanuaril.

„Meie eesmärk pole pilootide töötasude vähendamine või töötingimuste halvendamine, vaid ettevõtte produktiivsuse tõstmine, et tagada Estonian Airi konkurentsivõime. See tähendab nii lennuturvalisust ja -ohutust kui ka töö- ja puhkeaega,“ lausus Palmér.

Estonian Air saatis 28. novembril riiklikule lepitajale ja liinilendurite ühingule ettepaneku sõlmida uus kollektiivleping, mille lähtekohad on vastavuses enamikes Euroopa lennufirmades kehtivate töötingimustega, Euroopa lennundusregulatsioonidest tulenevate normidega ning Eesti seadustega. Kõnealuste läbirääkimistega seotud lepitusmenetlust pole lõpule viidud (menetlus on käimas) ja järelikult pole ELA-l tekkinud kollektiivse töötüli lahendamise seaduse (KTLS) § 13 lõikes 1 sätestatud streigiõigust.

Estonian Air teeb kõik, et tagada lendude toimumine vastavalt plaanile ka siis, kui streik peaks ikkagi toimuma. Juhul, kui lennufirma on sunnitud osa lende siiski tühistama, pakutakse reisijatele asenduslende või makstakse piletiraha tagasi. Piloodid on olnud ja jäävad Estonian Airi personalis prioriteediks – sellest on lähtunud ka senine palgapoliitika. Kui majandussurutise tingimustes langes kõigi Estonian Airi töötajate palk 10-15%, siis pilootide töötasu oli ainus, mis jäi samale tasemele või isegi tõusis mõnevõrra. 

Hetkel kuum