Laura Mallene • 28. detsember 2012 kell 10:55

Henn Pärn: piloodid väldivad mind

Riikliku lepitaja kohusetäitja Henn Pärn sõnas, et on korduvalt kutsunud Estonian Airi piloote kohtumisele. Piloodid kohale ei ole ilmunud.

"Pardateenindajatega oleme jõudnud kokkuleppele, aga liinilendurid ei ole minu ette ilmunud. Olen neile mitu kutset saatnud, viimane kutse on 3. kuupäevaks,“ ütles Pärn.

Pärn selgitas, et piloodid väidavad, et aastaid tagasi vaidlesid piloodid kollektiivlepingu üle ega jõudnud riikliku lepitajaga kokkuleppele. Pärn vormistas otsuse mitteleppimise kohta. "Pärast seda on vahetunud juhtkonnad, nõukogud kui juhatused, uued strateegiad on algatatud, uus kollektiivläbirääkimiste protsess. Minu meelest ei oleks neil õigust pöörduda, aga nad on pöördunud advokaatide poole ja ilmselt on neil kasulikum maksta sinna," sõnas Pärn.

Pärn märkis, et kogu kollektiivleping on vabatahtlik akt. Streik on aga äärmuslik aktsioon.

"Kas neil on õigus streikida või mitte - lõpliku otsuse langetab kohus. Praegune seadus ei ütle ega piira, kui kaua neil streigiõigus on. Mina lähtun põhimõttest, et kui on tulnud uus kollektiivlepingu projekt, on uued strateegiad, on asutud läbirääkimistesse, on vana streigiõigus minetatud ja peaks edasi minema. Aga see on poolte valik," sõnas Pärn.

Pärn loodab, et 3. kuupäeval piloodid riikliku lepitajaga kohtumisele siiski lähevad.

"Valitsus on võtnud plaani proovida Estonian Airi päästa. Aga juba väljakuulutatud streik võib selle katse nurjata. Loodan, et piloodid käituvad vastutustundlikult. Ma arvan, et Eestil on oma lennufirmat vaja. Vast ehk leiduvad juhid ja strateegiad, kuidas väike riik saaks oma lennufirma säilitada,“ sõnas Pärn.

Pärn heidab pilootidele ette, et nad ei ole välja öelnud ühtegi oma positsiooni.

„Ei saa edukaid läbirääkimisi pidada, kui eesmärk on välja ütlemata, kui see on nii umbmäärane, et me oleme natuke nõus. Seda ei ole võimalik saavutada,“ selgitas Pärn. „Öeldakse, et tahame kollektiivlepingut, aga millistel tingimustel? Ja see teeb läbirääkimised väga raskeks. Iial ei tea, kus on piirid. Kui positsiooni ei ole, ei ole võimalik tulemusi saavutada, sest eesmärk on sõnastamata.“

Estonian Airi piloodid kavatsevad streiki alustada 7. jaanuaril.

Hetkel kuum