Sirje Rank • 11. aprill 2013 kell 9:00

Saksa firmad jätkavad Eestisse investeerimist

94% Eestisse investeerinud Saksa ettevõtjatest oma otsust ei kahetse ning teeks seda jälle, kui tuleks uuesti otsustada, näitab Saksa-Balti Kaubanduskoja järjekordne ringküsitlus kõigis kolmes Balti riigis tegutsevate ettevõtjate seas.

Kolmandik Eestis küsitletud Saksa ettevõtjatest plaanib tänavu töötajaid juurde palgata ning investeerida.

Kokku vastas küsitlusele 104 ettevõtet, neist 36 Eestist.

Kõigis kolmes Balti riigis asetavad Saksa ettevõtjad asukohariigi plusse hinnates esikohale kuulumise Euroopa Liitu. Tähtsuselt järgmisel kohal on Eesti puhul maksusüsteem ja haldus, õiguskaitse ning poliitiline ja sotsiaalne stabiilsus. Läti puhul asetub teisele kohale tööjõukulu, Leedus töötajate kvalifikatsioon.

Suurimaks probleemiks on Saksa ettevõtjatele Eestis spetsialistide raske kättesaadavus ning kutseharidussüsteemi vähene võimekus valmistada ette vajalike oskustega töötajaid. Kõige väiksem on spetsialistide probleem Balti riikidest Leedus, kus Saksa firmade jaoks on suuremaks probleemiks korruptsioon ning löögile pääsemine avalikel hangetel.

Hangetel osalemine on probleemide pingereas kõrgel kohal ka Lätis. Võrreldava kaaluga probleemiks hindavad Saksa ettevõtjad Lätis ka maksusüsteemi ning avaliku halduse ja kutseharidussüsteemi kvaliteedi. Võitlus korruptsiooniga saab ettevõtjatelt varasemate aastatega võrreldes juba parema hinde.

Maksukoormuse osas saab kolme riigi võrdluses Saksa ettevõtjatelt parima hinnangu Eesti ja madalaima Leedu. Ka maksumoraal on kõrgeim Eestis.

Palgatõusu prognoosides rehkendavad Saksa ettevõtjad Eestis tänavu 4%-15%-se tööjõukulude tõusuga, andes keskmiseks 6,3%. Lätis ja Leedus oodatakse tööjõukulude kasvu keskmiselt 7,8%.

Hinnates Eesti majanduse olukorda ei öelnud ükski küsitletud Saksa firmadest, et olukord on halb. Enim tuli selliseid vastuseid (13%) Läti kohta. Eesti majanduse olukorraga on kaks kolmandikku vastanuist rahul ja üks kolmandik hindab selle heaks. Lätis ja Leedus hindas majanduse olukorra heaks vastavalt 11% ja 26% vastanuist. Oma ettevõtlusvaldkonnas on Saksa ettevõtjad arenguväljavaadete osas kõige optimistlikumad Leedus. Eestis on varasemaga võrreldes pigem lisandunud neid, kes prognoosivad kehvemaid arenguid. Sama kajastub hinnangus oma ettevõtte majandusväljavaadetele.

Lisateemana küsitles koda Saksa ettevõtjaid ka euro kasutuselevõtu mõjude kohta nende äritegevusele. Reaalne kogemus on olemas seni vaid Eestis ning 86% ettevõtjatest vastas, et mõju oli positiivne. Eriti hindasid ettevõtjad hindade läbipaistvaks ja võrreldavaks muutumist ning administratiivse poole lihtsustumist, samuti tehingukulude vähenemist ning valuutariski kadumist.

91% toetab euro kasutuselevõttu ka Lätis ja Leedus. Kõige olulisemaks teguriks, miks eurole üleminek hea on, peavad ettevõtjad vääringuriskide äralangemist.

Samaaegselt Balti riikidega viidi sarnane küsitlus läbi ka teistes Kesk- ja Ida-Euroopa maades tegutsevate Saksa ettevõtjate hulgas. Atraktiivsuselt asetuvad Balti riigid piirkonnas tegutsevate Saksa ettevõtjate silmis kolmandale kohale, jäädes alla Saksamaa lähematele riikidele Poolale ja Tšehhile.

Hetkel kuum