Kristi Malmberg • 30. aprill 2013 kell 11:54

Töötukassa maksis mullu 37 mln eurot hüvitisi

Töötukassa nõukogu kinnitas  2012. majandusaasta aruande, mille kohaselt laekus mullu töötajate kindlustusmaksetest 137,1 miljonit eurot ja töötuskindlustushüvitistena maksis töötukassa välja 36,7 miljonit eurot.

Töötukassa nõukogu esimehe Tarmo Kriisi sõnul võib aastale tagasi vaadates esile tuua, et ka eelmisel aastal kasvas märgatavalt töötukassa abil oma kvalifikatsiooni tõstvate inimeste arv. Kui 2011. aastal osales tööturuteenustel iga viies, siis 2012. aastal juba iga kolmas töötukassa klient, lisas ta.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul usaldasid tööandjad töötukassale  2012. aastal vahendada üle 50 000 erineva töökoha, mis tähendab et töötukassa vahendada on ligi pool kõikidest Eestis pakutavatest töökohtadest. Veel lisas Paavel,  et  tõenäoliselt käesoleval  aastal töötute arvu vähenemine jätkub, kuigi tõenäoliselt mitte sama kiires tempos kui eelnevatel aastatel.

2012. aasta lõpuks oli töötukassa netovarade maht 469,4 miljonit eurot, millest 208,5 miljonit eurot moodustas töötuskindlustushüvitiste sihtfond, 92,8  miljonit eurot koondamise ja tööandja maksejõuetuse hüvitise sihtfond, 37,1 miljonit eurot reservkapital ja 122,7 miljonit eurot tulem.

Tööandjate kindlustusmaksetest laekus 73,8 miljonit ja hüvitistena maksis töötukassa koondamise ja tööandja maksejõuetuse sihtfondist välja 12 miljonit eurot.

Kokku oli töötuskindlustuse kulu (hüvitised, sotsiaalmaks hüvitistelt) eelmisel aastal 57,7 miljonit eurot.

Investeeringu- ja intressituluna teenis töötukassa 2012 aastal 4,3 miljonit eurot. Keskmiseks tootluseks kujunes 1%.

 

Hetkel kuum