Rivo Sarapik • 5. juuni 2013 kell 8:06

Reform viskas Ojulandi välja

Reformierakonna aukohus soovitab erakonna juhatusel Kristiina Ojuland ja Taimi Samblik erakonnast välja arvata. Juhatus pidas väljaheitmist põhjendatuks.

Einar Vallbaumi osas täna hommikul taas kogunenud aukohus ettepanekut väljaarvamise kohta ei teinud, teatas erakond.

Aukohus märgib, et nii Sambliku kui Ojulandi puhul on nende seotus hääletamisega teiste isikute eest erakonna juhatuse valimistel tõendatud. Kristiina Ojuland tasus 39 isiku eest eest liikmemaksu, mis andis neile õiguse osaleda sisevalimistel. Samuti on ta pikka aega (alates aastast 2007) olnud Lääne-Virumaa maakonnaorganisatsiooni esimees. Taimi Samblik tunnistas aukohtule teiste isikute eest hääletamist, kinnitades, et tegi seda Kristiina Ojulandi korraldusel.

Kristiina Ojuland sellise korralduse andmist aukohtule ei tunnistanud, kuid esitas täiendavaid tõendeid nagu oleks probleeme valimistega olnud ka mujal Eestis. Kontrollimisel osutusid need valeväideteks.

Einar Vallbaumi osas ei leidnud aukohus kinnitust tema osalemise kohta häältega manipuleerimises.

Aukohus asus seisukohale, et identiteedivargusega seotud küsimustes võivad prokuratuurile avalduse teha isikud, kelle identiteeti on kuritarvitatud.

Aukohus on seisukohal, et antud kaasuse raames tuvastatud rikkumised ei anna alust kahelda 2013. aasta juhatuse valimistulemuste legitiimsuses.

Hetkel kuum