11. juuli 2013
Jaga lugu:

Tipud teenivad endiselt hästi

Eesti tippadvokaadid teenivad hästi ja võtavad enamasti suure osa kasumist dividendina välja.

1.

Aku Sorainen

Advokaadibüroo Sorainen 

2012. a teenis dividende 745 899 eurot, 2011. a teenis dividende 782 925 eurot. 2013. a kavatseb dividende välja võtta 564 361 eurot.

Aku Soraineni ja tema partnerite arvele laekuvate dividendide suurus ei ole täpselt teada, sest advokaadibüroo aktsiad on partnerite ühisomandis. Äripäev on edetabeli koostamisel arvestanud, et 50% välja makstud dividendidest laekub Aku Soraineni arvele ja ülejäänud 50% jaguneb teiste partnerite vahel võrdselt. Nemad asuvad edetabelis 24. kohal.

2.-7.

Jüri Raidla ja partnerid

Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo 

Kõige suurema käibe ja kõige suurema kasumiga lõpetas eelmise aasta Raidla Lejins & Norcous. Advokaadibüroo eelmise aasta käive oli 5,35 miljonit eurot ja kasumit teeniti 2,4 miljonit eurot.

Raidla Lejins & Norcous maksab enamasti suurema osa kasumist partneritele dividendidena välja. Seetõttu on büroo omanikud olnud stabiilselt Äripäeva advokaatide dividendide edetabeli esikümnes.

Büroo partneritest kuus ehk Jüri Raidla, Sven Papp, Raino Paron, Toomas Vaher ja Jaanus Ikla teenisid igaüks 2012. aastal 304 618 eurot dividende, 2011. aastal 320 662 eurot ja 2013. aastal teenivad tõenäoliselt 382 721 eurot.

Seitsmenda partneri Ants Nõmperi osalus on väiksem ja seetõttu on ka tema dividenditulu kesisem. Nõmper teenis 2012. aastal dividende 242 969 eurot, 2011. aastal 255 766 eurot ja sel aastal peaks tema arvele laekuma 305 265 eurot omanikutulu.

Kokku maksis Raidla Lejins & Norcous eelmisel aastal omanikele dividende üle 1,8 miljoni euro. 2012. aasta majandusaruandes on otsustatud dividendideks maksta üle 2,2 miljoni euro. Kas selline summa ka välja makstakse, selgub juba 2013. aasta aruandest.

8.

Aivar Pilv

Advokaadibüroo Aivar Pilv 

Eelmisel aastal 7. kohal olnud Aivar

Pilve arvele laekus 2012. aastal 219 049 ­eurot dividende, 2011. aastal 307 625 eurot. Sel aastal kavatseb Pilv võtta büroost dividende 139 287 eurot.

9.

Terje Eipre

Advokaadibüroo Eipre & Partnerid 

Võrreldes eelmise aasta tabeli esiotsaga on ainsaks uustulnukaks esikümnes Terje Eipre. Ta teenis 2012. aastal 206 317 eurot ja 2011. aastal 140 000 eurot dividende. Sel aastal kavatseb võtta välja ainult 917 eurot ehk järgmisel aastal on tõenäoliselt edetabeli lõpus.

10.

Aare Tark

Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene 

Eelmisel aastal 9. kohal asunud Aare Tark teenis 2012. aastal omanikutulu 197 474 eurot, 2011. aastal 195 352 eurot ja sel aastal plaanib aruande järgi maksta endale dividende 101 519 eurot.

Noored ujusid vastuvoolu

Mitu suurt advokaadibürood lõpetas möödunud aasta varasemast väiksema käibenumbriga, kuid samas ujus vastuvoolu osa büroosid, mille meeskond on väike ja mis on tegutsenud vaid mõned aastad.Üks sellistest on advokaadibüroo Red, mis on asutatud alles 2010. aasta lõpus, kuid ettevõte on juba nii edukas, et omanikud said möödunud aasta tulemuste pealt endale dividenditulu lubada. Juba ka Läti turul tegutsev Red Legal pakub nn täisteenust äri- ja finantsõiguses.“Dividend on advokaadibüroos partneri põhiline tulu,” selgitab büroo partner Anton Sigal. “Kuna teenime kasumit, siis on võimalus seda ka jaotada. Advokaadibüroo eripära on ka selles, et ei ole suuri investeeringuid, mida teha. Puhaskasum läheb väljamaksmiseks.”Võrreldes Redi kaht esimest majandusaasta aruannet, kasvas ettevõte käive mullu neljandiku võrra. Sigal täpsustab, et Redi hinnanguline käibe kasv oli tegelikult isegi ligikaudu 67% – esimene majandusaasta oli lihtsalt kolme kuu võrra pikem.

Agressiivsem areng. Kasvu taga on Sigali sõnul suur töö. “Oleme kõige kiiremini kasvanud ja tänaseks päevaks nii juristide arvu kui ka käibe poolest kõige suurem n-ö uue põlvkonna advokaadibüroo. Kui vaadata meie büroo partnerite keskmist vanust, oleme suhteliselt noored. Noorusega kaasneb suur isiklik panus töö tegemisel, kuid ka aktiivsem ja agressiivsem suhtumine büroo arendamisse,” rääkis Sigal. Ta tõi võrdluseks, et paljude tuntud advokaadibüroode vanemad ja staažikamad partnerid tegelevad pigem juba büroo juhtimisega ega osuta enam ise igapäevaselt õigusabi.Sigali sõnul on Redi edu taga peale suure isikliku panuse konkreetsetest partnerite kombinatsioon: “Hoolimata ühistest väärtustest büroo arendamisel oleme iseloomult üsna erinevad ja ka meie töövaldkonnad on erinevad, mistõttu katame ära kõik vajalikud valdkonnad.”Partnereid on kokku kolm: Sigal ise vastutab kohtu- ja muude vaidluste valdkonna eest, Ermo Kose peamine vastutusala on finantsõigus ja pangandus ning Gerli Kilusk tegeleb peamiselt väärtpaberituruõiguse ja äriõigusega. “Kui vaadata panust büroo käibesse, on kõik peamised valdkonnad kasvanud sarnases tempos,” lisas Sigal.

15 minutit tasuta. 2008. aastast tegutseva advokaadibüroo Eiche ja Partnerid vastu oli eelmine aasta eriti helde: käivet kasvatati 48%, seejuures kasumi kasv oli koguni 86%. Ettevõtte partneri, vandeadvokaat Alar Eiche sõnul on nende edul lihtne retsept. “Hiina vanasõna ütleb, et tuhandekilomeetrine tee algab esimesest sammust. Esimene samm tehakse kohtumisel kliendiga. Seega on olulisel kohal usaldav suhe kliendiga.  Meie büroo klientidele on esimene veerandtund tasuta. Õpime üksteist paremini tundma. Nii on see olnud minu praktikas paarkümmend aastat.”Peale selle on Eiche hinnangul n-ö õigel teel püsimiseks vajalik hea klapiga meeskond. “Oluline on olla julge sõnades ja tegudes, kuid mitte lollilt julge. Oluline on ekspertidena kasutada parimaid. Oluline on armastada oma tööd, mis sest, et see on üks stressitekitavamaid.”Olles nn uue põlvkonna advokaatidest pikemalt seda ametit pidanud, lisab Eiche ka, et tööd ei tohi teha oma tervise arvel: “Tuleb osata vabal ajal stepsel seinast välja tõmmata.”Möödunud aasta n-ö põnevaima juhtumina toob ta välja vaidluse riigiga, kus riik pakkus eraisikule teatud summa, et omandada talle kuuluv, kuid nüüd tee-ehituseks vajalik maa. Eiche büroo suutis sõltumatute ekspertiisidega kasvatada inimesele makstava summa kuuekordseks.

Edu tuli ekspordist. Advokaatide dividendide edetabelis leidub ka paar pikka aega tegutsenud advokaadibürood, mis suutsid oma käibenumbreid kergitada. 1997. aastast tegutseva advokaadibüroo Sirel ja Partnerid käive kasvas viiendiku võrra. Büroo juhtivpartner vandeadvokaat Jüri Sirel ütles tulemusi kommenteerides, et eelmisel aastal keskendusid nad rahvusvahelise koostöö laiendamisele: sõlmiti koostöölepped tugevate büroodega Lätis ja Leedus ning liituti rahvusvahelise advokaadibüroode, audiitorbüroode ja nõustamisettevõtete võrgustikuga Geneva Group International. Peamiselt tänu välisklientide ja ekspordi osakaalu suurenemisele käive kasvaski.“Kuid samuti suurenes käive suurtehingute nõustamisest, milliste osakaal on pärast majandussurutist hakanud nüüd uuesti kasvama,” lisas Sirel.

Suurprojektid toovad rohkem sisse. Sireli sõnul on nende ettevõte oma jooksvas majandustegevuses olnud alati vähem või rohkem kasumlik. 2011. aasta lõpetati küll  ligi 160 000eurose kahjumiga, aga see oli tema sõnul raamatupidamislik erand – hinnati maha ja alla suures ulatuses võlgnevusi ja investeeringuid.Kõige suurema osa büroo käibest moodustab Sireli sõnul klientide nõustamine ja esindamine kohtuvaidlustes. Kuid kõige tulusamad on suurprojektid, nagu näiteks ettevõtete omandamiste ja ühinemiste nõustamine, kinnisvaratehingud ja laiaulatuslike lepingute väljatöötamine.

“Ambitsioonikas peab olema”

Advokaadibüroo Red partner Anton Sigal soovitab teistele noortele advokaatidele rohkem ambitsioonikust. Turvatunde nimel ei tohiks rahulduda suures büroos liiga lihtsa või igava töö tegemisega.

Millised on uue põlvkonna advokaadibüroo raskused? Kiiresti kasvavas ettevõttes on raske planeerida töökoormust, tööpäevad on pikad ja väga puhata ei jõua. Teine keeruline ülesanne on heade inimeste leidmine.

Mida soovitate teistele noortele advokaatidele, kes mõtlevad samuti oma büroo asutamise peale? Ambitsioonikas peab olema. Tüüpiline viga, mida tehakse, on see, et kindla sissetuleku tagamiseks tehakse asju, mis ei pruugi olla kõige huvitavamad või vastata tegelikule kvalifikatsioonile. Minnakse oma töötasemes näiteks aasta-kaks tagasi võrreldes sellega, mida tehti endise tööandja juures suurtes büroodes.Sellise strateegia puhul on oht, et noor büroo jääbki tegema neid n-ö alguse asju.Kõige edukamad on need, kes julgevad teha ise sama keerulist tööd, mida tegid suurtes büroodes.

Kui palju on teie töötajate arv kasvanud kahe aasta jooksul? Praegu on meil 13 töötajat, kellest 11 on advokaadid-juristid. Kuna töökoormus on pidevalt kasvanud, otsime pidevalt uusi inimesi. Sel aastal plaanime juurde võtta 2–4 uut juristi-­advokaati.

Teie ettevõte tegutseb ka Lätis, kas on veel laienemisplaane? Kindlasti on Leedu järgmine loogiline samm. Tuleb vaadata, millise riigiga on kõige tihedamad sidemed. Praegu on üsna palju tööd, mis on seotud Venemaaga, samas on päris palju Skandinaavia riikide tööd, kuid sinna laienemine oleks üsna keeruline.Ilmselt mõtleme pärast Leedut eelkõige Venemaa, Valge­vene, Ukraina suunal.

 

Üks küsimus

Kuidas on muutunud õigusteenuse hinnad?

Jüri Sirel, Advokaadibüroo Sirel ja Partnerid juhtivpartner ja vandeadvokaatÕigusteenuste hinnad on koos üldise hinnatõusuga vaikselt tõusnud, kuid olulist kallinemist analoogselt paljude teiste teenuste ja kaupadega ei ole toimunud. Tuleviku perspektiivis jätkavad ka õigusabihinnad tõusu, et saavutada endine proportsionaalne tase ülejäänud teenuste ja kaupade hindadega.

Anton Sigal, Advokaadibüroo Red partner Hinnad on viimaste aastate jooksul aeglaselt, kuid kindlalt tõusnud. Praegused hinnad tunduvad pärast vahepealset langust olevat natukene kõrgemad, kui need olid aastatel 2007–2008. Üks märgatav trend on ka büroode hindade diferentseerumine – parema kvaliteediga ja suure kompetentsiga bürood saavad tänapäeval küsida rohkem kui väiksemad.

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas