Romet Kreek • 17 juuli 2013

Kaubamaja ainult duubeldas kasumi

Kui tavaoludes oleks kasumi kahekordistamine igati tubli saavutus, jäi sellisest kasumikasvust analüütikute jaoks väheks ning ka mullune võrdlussbaas ei ole dividendide tulumaksu tõttu võrreldav.

Suure kasumikasvu taga on dividendide tulumaks 3,8 miljonit eurot, mis 2013. aastal kajastus I kvartali tulemustes, 2012. aastal aga  samas summas teises kvartalis, teatas ettevõte.

II kvartali puhaskasum kasvas astaga 100,6%, 4,6 mln eurole. LHV pank ootas 5,9 miljoni eurost puhaskasumit ja Swedbank 6,6 miljonilist puhaskasumit.

Käive kasvas 4,2%, 123,8 mln eurole. See number tuli suurem LHV panga 122,2 mln eurosest ootusest, kuid väiksem Swedbanki 127,7 miljonilisest prognoosist.

Puhaskasum jäi tugevalt alla eelmise aasta tulemusele, kuid vastas olulises osas ettevõtte plaanidele, milles oli arvestatud nii laienemiste kui konkurentsi- ja majanduskeskkonna muutustega.

Planeeritult vähendasid kontserni I poolaasta brutotulu 1,3 miljoni euro ulatuses aasta varasemaga võrreldes lisandunud lojaalsusprogrammi kaudu klientidele antavad boonuspunktid. See omakorda tõi kaasa brutomarginaali languse. 2012. aasta mais lansseeritud uuenenud lojaalsusprogramm on ennast õigustanud ning toetab erinevate kontserni jaesegmentide käivet. Esimese poolaasta opereerimiskuludes kajastub 0,3 miljonit eurot uute kaupluste avamisega seotud arenduskulusid, mida ei kapitaliseerita. Muudeks teguriteks kasumi vähenemisel oli soojus- ja elektrikulude ning tööjõukulude ootuspärane kasv (soojus- ja elektrikulud kasvasid I poolaastal 20,0% ning tööjõukulud kasvasid 13,3%).

Ootustest madalaks kujunes käibe kasv. Suures mahus turule lisandunud jaekauplused annavad klientidele suure valikuvõimaluse ning üha tähtsamaks saab klientidele kaupade värskus, kvaliteet, hind, kättesaadavus ja kiire ning asjatundlik teenindus kauplustes. Seetõttu on kontsern kaupade paremaks juhtimiseks asunud uuendama kaubandustarkvara supermarketite ketis, koolitab teenindus- ja tugipersonali ning täiendab hankeprotsesse. 2013. aasta I poolaastal avati Läänemere Selver Tallinnas ja Aardla Selver Tartus ning laiendati Saare Selverit Saaremaal, lisandus SelveEkspressi teenus seitsmes Selveri kaupluses ning Shu kingakauplus Jõhvis.

Selverite käive kasvas II kvartalis aastaga 0,5%, 84,5 mln eurole. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2013. aasta I poolaastal 0,35 tuhat eurot ja II kvartalis 0,36 tuhat eurot, jäädes eelmise aastaga võrreldes vastavalt 6,6% ja 8,1% madalamaks. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetri kohta oli 2013. aasta I poolaastal keskmiselt 0,36 tuhat eurot ja II kvartalis 0,37 tuhat eurot, näidates vastavalt 4,0% ja 5,6%-list kahanemist. Selveritest tehti 2013. aasta I poolaastal 16,4 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemal perioodil tehtud ostude arvu 2,0% võrra.

Selveri kaupluste müügitulu kasv on olnud käesoleval aastal turusegmendi (spetsialiseerimata kauplused, kus on ülekaalus toidukaubad, alkohol ja tubakas) käibe kasvust madalam. Kaupade müügitulu kasvu on toetanud uute kaupluste avamine. Positiivsemaid müügitulemusi on näidanud I poolaastal toidukaubad, mille osakaal kogukäibes on suurenenud. Tööstuskaupade müük jäi eelmisele aastale alla. Võrreldavate kaupluste tulemustele on mõju avaldanud muutunud konkurentsisituatsioon. Sealhulgas on uusi kauplusi avanud nii konkurendid kui Selver ise, millest tulenevalt toimub pidev klientide ümberjaotumine olemasolevate ning uute kaupluste vahel. Eelmise aasta müügitulu baas on kõrgem mõningate kampaaniate võrra, mida käesoleval aastal ei olnud.

Samuti on 2012. aasta võrdlusbaas kõrgem 2013. aasta I poolaastal kolmeks nädalaks renoveerimiseks suletud Saare Selveri saamata jäänud käibe võrra. II kvartali maksueelne kasum ning puhaskasum oli 0,4 miljonit eurot. II kvartali puhaskasum ületas 0,5 miljoni euro võrra aasta varasemalt teenitud puhaskahjumit.

Kaubamajade käive kasvas 1,6%, 21,4 mln eurole. Kaubamajade maksueelne kasum kasvas 21,3%, miljonile eurole. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel poolaastal 0,27 tuhat eurot kuus, mis on 2,1% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamaja müügitulemusele avaldasid teises kvartalis mõju konkurentide suvised allahindluskampaaniad, mis sellel aastal algasid oluliselt varem.

Autokaubanduse käive kasvas 39,2%, 13 mln eurole ja maksueelne kasum 32,2% 0,8 mln eurole. Jalatsikaubanduse käive kasvas 12,5%, 4,1 mln eurole ja maksueelne kasum oli 0,3 mln eurot võreldes mullust tulemust 0,1 mln euroga. Kinnisvaradese käive kasvas 11,2%, 0,8 mln eurole. Müügitulu tõus tuleneb peamiselt 2012. ja 2013. aastal lisandunud üüripindadest. Kinnisvara maksueelne kasum kasvas 22,8%, 1,8 mln eurole.

Hetkel kuum