Rivo Sarapik • 15. oktoober 2013 kell 7:23

Kohalikud: Rail Baltic ohustab Tuhala nõiakaevu

Karstiala läbiv raudteekoridor võib põhjustada tõsiseid keskkonnaprobleeme ning seab ohtu põhjavee kvaliteedi ja jätaks kuivaks Tuhala nõiakaevu, leiavad kohalikud elanikud.

Karstiala on tundlik igasugusele sekkumisele, ehitusega kaasnevad keskkonnakahjud võivad osutuda korvamatuks, jättes kuivaks lähipiirkonnas loetletud tuhatkond kodukaevu, muuhulgas Tuhala nõiakaevu.

Tuhala looduskeskuse juht Ants Talioja ütles, et uue raudteekoridori kulgemine üle Nabala karstiala loob eeldused nõiakaevu lähedal ligi 2200 ha lubjakivimaardla avamise tarvis sinna ka kohaliku tähtsusega raudtee lisamise. Kaevamine selles piirkonnas võib tema sõnul segi lüüa veesüsteemi Ülemiste järvest kuni Mahtra soostikuni.

Nabala Keskkonnakaitse ühingu juht Tanel Otsa sõnul ei ole raudteekoridori planeerimisel neid seisukohti seni arvestatud. Ka pole tema väitel esitatud ühtki tõsiseltvõetavat argumenti, miks Rail Baltic ei võiks kulgeda Tallinnast mööda praegust raudteekoridori. „AECOMi tasuvusuuringus on välja pakutud kõige otsesema ja odavama variandina olemasolev Tallinn-Pärnu suunaline raudteekoridor. Nii näemegi lätlaste eeskujul täna võimalusena kasutada olemasolevaid trasse, mis ei seaks ohtu loodusväärtusi ja kus sotsiaalne infrastruktuur on juba välja arenenud raudteest sõltuvalt,“ lausus Ots.

Hetkel kuum