Piret Reiljan • 18. oktoober 2013 kell 9:12

Haavel keeldus ootamatult ütlustest

Täna kohtus teatas Tõnis Haavel ootamatult, et loobub Gildi Bakuu-afääri kriminaalasjas ütluste andmisest, kuigi varem oli ta otsustanud täna ütlusi anda.

Sama ootamatult teatas ka Harles Liiv, et ei anna täna ütlusi. Nii Haavel kui ka Liiv on varem korra menetluse käigus ütlusi andnud, need ütlused olid napid ja loeti täna kohtus ette. Haavel ega Liiv pole oma süüd tunnistanud. Näiteks Haavel on öelnud, et uskus projekti ja et Aserbaidžaanis tema maa ostmisega ei tegelenud, seda tegi Erki Piirsalu.

Haavel põhjendas oma tänast meelemuutust ütluste andmise osas kohtus sellega, et vahepeal esitatud tõendite valguses on tema informeeritus kogu juhtumist teistsugune, kui see oli 2007. aastal, mil sündmused toimusid.

Kriminaalasja peamine süüdistatav Erki Piirsalu on juba varem keeldunud ütluste andmisest.

Neljanda süüdistatava Šarunas Skyriuse kaitsja ütles, et Skyrius soovib anda ütlusi, kuid seda järgmisel istungil, kuna eeldus oli, et tänasel istungil ei jõuta Skyriuse ülekuulamiseni.

Tõnis Haaveli kaitsja Jüri Leppik esitas tänasel istungil juba varem prokuröri poolt kohtule esitatud tõendite asjaolusid. Prokurör Steven-Hristo Evestus ja advokaat Maria Mägi olid rahulolematud ning nimetasid Leppiku käitumist tahtlikuks istungi venitamiseks. Leppik aga väitis, et tema ei soovi istungit venitada, vaid peab oluliseks asjaolusid tutvustada.

Harju maakohtus jätkus täna kohtuprotsess Gildi Bakuu-afääri kriminaalasjas, kus investeerimiskelmuse süüdistus on esitatud Erki Piirsalule, kelmusele kaasaaitamises Tõnis Haavelile, Harles Liivile ja Šarunas Skyriusele, lisaks sai süüdistuse GILD Financial Advisory Services.

Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi esitasid nad võlakirjade emissioonil valeandmeid ning kasutasid emissiooniga kogutud raha mitte-eesmärgipäraselt.

Gild kogus juulis 2007 kinnise võlakirjaemissiooniga üle 12 miljoni euro, et osta Aserbaidžaanis Bakuus 147 hektarit maad, kehtestada detailplaneering, ehitada välja infrastruktuur ning siis maa maha müüa.

Süüdistatavate esitatud valeandmed näitasid pakkumist investoreile soodsamas valguses, paraku ei saanud investorid oma raha tagasi ega teeninud kasumit.

Tsiviilhagi on esitanud kriminaalmenetluses esitanud enam kui 30 kannatanut, äpardunud investeeringus osalesid teiste seas Hans H. Luik, Olari Taal, Enn Veskimägi ja Marcel Vichmann. Neist suurima kaotuse on kandnud Vichmann ja Luik, esimene nelja ja teine kolme miljoni euroga.

Järgmine istung kriminaalasjas toimub 8. novembril.

Hetkel kuum