Indrek Kald • 30. oktoober 2013 kell 14:26

2020. a eesmärk: Eesti firmade tootlikkus 80% ELi keskmisest

Homme valitsuses heaks kiidetava ettevõtluse kasvustrateegia eesmärk on tõsta Eesti ettevõtete tootlikkus töötaja kohta 2020. aastaks 80 protsendini ELi keskmisest.

Eelmisel aastal oli see 67,1 protsenti, seisab valitsuse homse istungi kommenteeritud päevakorras. Teine eesmärk on tõsta tööhõivet 20-64aastaste inimeste seas 76 protsendi tasemele.

Valitsuse teatel on tegu majanduse keskse strateegiaga järgnevaks seitsmeks aastaks, milles pööratakse tähelepanu kolmele väljakutsele majanduskasvu saavutamisel. Need on tootlikkuse tõstmine, ettevõtlikkuse ergutamine ja innovatsioon.

Eesti eesmärk on olla targa majandusega riik, mistõttu on riigi tähelepanu lähiaastatel esmalt suunatud kasvualadesse – need on valdkonnad, kus on kõige suurem potentsiaal saavutada töötaja kohta suurem tootlikkus.

Teine oluline suund on keskendumine nende ettevõtete vajadustele, kes Eesti majandust enim mõjutavad.

Endiselt on oluline Eesti inimeste ettevõtlikkusele ergutamine, fookusega uuenduslikkusele ja tootlikkusele. Samuti jätkub aktiivselt tegutsemine välisinvesteeringute kaasamise suunal, rõhuga tarku töökohti loovatele ettevõtetele.

Ettevõtluse kasvustrateegia 2014–20 ühendab endas innovatsiooni- ja ettevõtluspoliitika instrumendid, olles sellega jätkuks osaliselt Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegiale 2007–13 ning arengukavale Eesti ettevõtluspoliitika 2007–13.

Arengukava rakendamine toimub rakendusplaani alusel, mis määrab nelja aasta lõikes tegevused arengukava elluviimiseks, maksumuse ja rakendajad.

Arengukava kogumaksumuseks kujuneb hinnanguliselt 382,25 miljonit eurot.

Kasvustrateegiat tutvustab homsel valitsuse istungil majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Hetkel kuum