31. oktoober 2013 kell 21:00

Kohus nõudis BLRT-lt välja sunddividendid

Harju maakohus tunnistas ebaseaduslikuks BLRT Grupi suuromanike otsuse mitte maksta aktsionäridele dividende, BLRT rõhutab, et Eesti õigus ei võimalda sunddividende nõuda.

Harju maakohus otsustas kolmapäeval, et BLRT tuumik­aktsionärid, kel kokku on enam kui 50% häältest aktsionäride üldkoosolekul, ei käitu heas usus ega arvesta teiste aktsionäride huvidega.

Kohtuotsuse kohaselt ei saa lubada aktsionäride tegutsemist ebaausate vahenditega teiste aktsionäride või osanike arvel, isegi kui sel eesmärgil kasutatakse vahendeid, mis pole seadusega otseselt vastuolus.

Märgiline tähtsus. “Tegemist on väga olulise pretsedendiga, kuna see annab selge juhise, et enamusosanikud ja -aktsionärid peavad dividendide maksmise otsustamisel arvestama ka vähemusomanike huve ja õigusi. Kui seisukoht kõrgemates kohtuastmetes jõusse jääb, muudab otsus oluliselt Eesti õigusruumis vähemusaktsionäride kaitse taset seoses dividendide maksmisega,” sõnas kohtuvaidluses BLRT Grupi vähemusaktsionäri Mihhail Gnidinit esindanud advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Urmas Volens.

BLRT pressiesindaja Katerina Danilova märkis, et Eesti õigus ei võimalda aktsionäril sund­dividendide maksmist ja selle aseainena kahjuhüvitist nõuda. “See on olnud Eesti seadusandja teadlik otsustus, millest ka kohus on asja lahendamisel lähtunud,” selgitas Danilova.

Süüdistab vastast. BLRT esindaja sõnul tühistati  täies ulatuses hagi tagamise abinõud. ­“BLRT Grupil ja selle aktsionäridel ei ole võimalik kohtuotsust täpsemalt kommenteerida ega selgitada, sest see oleks vastuolus kohtuotsuse avalikustamist puudutava kohtumäärusega,” võttis Danilova teema kokku. “Asja arutatakse kinnises menetluses ja kohus on otsuse avalikustamist oma määrusega oluliselt piiranud. Gnidin ja tema advokaat on kohtumäärust eiranud.”

Advokaadibüroo Sorainen teatel tuvastas kohus, et BLRT enamusaktsionärid rikkusid aktsionäride üldkoosolekul kasumi jaotamata jätmise poolt hääletades seadusest tulenevat lojaalsuskohustust teiste, vähemusse jäävate aktsionäride suhtes ja neile kahju tekitava käitumise keeldu.

“Kohus tuvastas, et BLRT Grupi enamusaktsionärid on oma õigusi kuritarvitanud. Küsimuses, mis on kohtu poolt dividendide mittemaksmise kehtetuks tunnistamise lõplikud õiguslikud tagajärjed ning kas aktsionäridel tekib õigus nõuda dividendide väljamaksmist või kahju hüvitamist, jätkub vaidlus ilmselt ringkonnakohtus,” lausus Gnidin.

 

Taust

Süüdistus

BLRT Grupi vähemusaktsionär Mihhail Gnidin heidab BLRT enamusaktsionäridele ette, et ajal, kui ettevõtte üldkoosolek otsustas juhtkonnaga seotud enamusaktsionäride häälte abil dividende mitte maksta, on firma ülekapitaliseeritud ja kasumi välja võtmine toimub varjatult juhtkonnale makstavate tasude, hüvitiste ja soodustuste kaudu.

Hetkel kuum