12. november 2013 kell 21:00

Ehitus. Kuidas ehitada suitsuruumi?

Kuigi kauges tulevikus on üleeuroopaline suundumus ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soov keelustada siseruumides suitsetamine täielikult, nõuavad praegused siseruumides suitsetamist lubavad seadused selleks spetsiaalset ruumi.

“Nõu saamiseks võib alati pöörduda terviseameti poole, sest terviseamet valvab suitsetamisruumile ja suitsetamisalale kehtestatud nõuete järgimist,” julgustas terviseameti keskkonnatervise osakonna riskihindamise büroo peaspetsialist Kristina Aidla. Tema sõnul on kõik suitsuruumile kehtivad nõuded kirjas tubakaseaduse para­grahvi 30 lõikes kolm.

Rimi Eesti Food ASi kommunikatsioonijuht Katrin Bats rääkis, et suitsuruumi koha valimisel võeti arvesse eelkõige seda, et see asetseks mitmes mõttes mugavas kohas. “Suitsuruum ei jää vahetult kabinettide lähedale, seega vähimgi suitsuhais, mis ukse avamisel välja tuleb, ei kandu tööruumidesse,” selgitas ta ja lisas, et samas paikneb suitsuruum ka tualettide vahetus läheduses.

Info terviseriskide kohta. Kuigi tubakaseadus nõuab, et suitsuruumi seinal oleks nähtaval kohal silt teabega “Suitsetamine kahjustab tervist”, on Rimi suitsuruumi seintel lisaks sellele veel täiendavat, loodetavasti suitsetamist pärssivat teavet. “Suitsuruumide seintele on paigutatud ka plakatid teabega, mida üks sigaret sisaldab. Lisaks osaleb Rimi aktiivselt Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustiku liikmena Tervise Arengu Instituudi tubakavastastel koolitustel ja kampaaniates. Sealt saadud info ja plakatid pannakse alati üles ka suitsuruumi ja antakse edasi töötajatele,” selgitas Bats.

Baar-restoranis Chicago 1933 on suitsetamiseks mõeldud ruumi loomisega palju vaeva nähtud. Tresmark OÜ (lisaks Chicagole kuuluvad ettevõtte alla veel Scotland Yard, restoran Kaljas ja Bastioni Aed) programmi- ja turundusjuhi Kristi Punnissoni sõnul on Chicago 1933 sigarisalong ehitatud teadlikult mugav. “Suitsuruumi ehitusel on arvestatud piisavalt suure pinna ja hea ventilatsioonisüsteemiga, et ka maksimumtäitumuse korral ei muutuks ruum klientidele ebameeldivaks paigaks,” selgitas Punnisson. Ta lisas, et eriti oluline on ruumi paiknemine teisel korrusel, seega tehakse sinna minnes teadlik valik, samal ajal mittesuitsetaja ei pea sigarisalongist mööduma ega suitsulõhnaga kokku puutuma.

Chicago 1933 sigarituba on kujundatud, järgides ülejäänud baar-restorani kontseptsiooni, milleks on Ameerika 1930ndad. Salongis asuvad tualetid ning klaasiga eraldatud baar, rääkis Punnisson ja lisas, et toitu suitsuruumis ei pakuta ega serveerita. Kuigi Chicago sigarisalong on luksuslik, kinnitas Punnisson, et meelelahutuskoha eesmärk ei ole suitsetamise propageerimine.

Suitsuruumi ehitus eraldi luba ei vaja. Ka Bats soovitab Rimi kogemusele tuginedes, et suitsuruum tasuks planeerida töökeskkonnast võimalikult kaugele ning ruumi ventilatsioon peaks olema väga hea. Eraldi kooskõlastust või luba suitsuruumi ehitamine ei vaja, küll aga kehtivad suitsuruumi ehitamisele nõuded, mida tuleb täita igasuguse ehitusprojekti puhul.

Enamik suitsuruume vastas nõuetele

2009. aastal uuris terviseamet, kuidas kultuuri- ja spordiasutused ning kinnipidamisasutused tubakaseadust täidavad. Uuringu raames kontrolliti 176 asutust, kus 109 asutuses oli suitsetamine keelatud, ning leiti, et 73% suitsetamisruumidest ja -aladest vastas nõuetele. Kuigi enamik kontrollitud suitsetamisruume vastas nõuetele, esines puudusi nii kultuuriasutuste kui ka hooldekodude suitsetamisruumides. Peamised puudused olid suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgi puudumine või ei asunud ruumis nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave “Suitsetamine kahjustab tervist!” või ei vastanud venilatsioon nõuetele, selgitas terviseameti keskkonnatervise osakonna riskihindamise büroo peaspetsialist Kristina Aidla.Tulenevalt tubakaseadusest on terviseameti inspektoril õigus teha ettevõttele ettekirjutus, kui suitsetamine toimus vales kohas, ning ühtlasi nõuda ettekirjutusega olukorra parandamist. Kui ettevõte jätab ettekirjutuse täitmata, on ameti­isikul ­õigus kohaldada sunniraha, rääkis Aidla ning lisas, et sunniraha ülemmäär on tubakaseaduses märgitud 640 eurot.

 

Tasub teada

Suitsetamine on keelatud tubakaseaduse § 30 lg 2 alusel:

1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse ruumides;2) kõrgkooli ruumides;3) kultuuriasutuse ruumides;4) vabaajakeskuse ruumides;5) tervishoiuteenuse osutaja ruumides;6) rongis ja reisilaevas;7) ruumis, kus korraldatakse õnnemängu, kihlvedu või totalisaatorit;8) ettevõtte kontoris ja muudes üldkasutatavates ruumides;9) spordihoones, spordi- ja puhkerajatises.

Suitsuruumile kehtivad nõuded tubakaseadus § 30 lg 3 alusel:

– suitsuruum on tähistatud suitsetamist lubava teabega– ruumis on nähtaval kohal eestikeelne teave: “Suitsetamine kahjustab tervist”– ruum on alarõhuline, õhu väljatõmme ruumis on vähemalt 8,4 liitrit ruutmeetri kohta.– õhu väljatõmbe ventilatsioonisüsteem on iseseisev ja pidev

 

Kommentaar

Arvestada 5–10 ruutmeetrit suitsetaja kohta

Taavi Aunre, sisearhitekt (Chicago 1933 sigaritoa sisearhitekt)Olen projekteerinud suitsetamisruume mitmele asutusele. Enamik neist on meelelahutus- ja toitlustusasutused, nagu Chicago 1933, Mönus Villem, Club von Überblingen jne. Kõige olulisem on luua suitsuruum, mis oleks korralik ja vastaks eesmärgile. Kui rajada ruum suurimat kokkuhoidu taga ajades, võib juhtuda, et suitsetajad ei hakka seda kasutama ning ruumi rajamiseks kulutatud raha on maha visatud.Suitsuruumi asukoht peab olema logistiliselt mugav. Mugava suitsetamisruumi suurus võiks olla 5–10 ruutmeetrit ühe suitsetaja kohta. Olulise ­eelise annab kõrge lagi, sest ruumi mahub seeläbi rohkem õhku ning suitsuvingu kontsentratsioon tõuseb aeglasemalt. Kolmas oluline komponent on ventilatsioon, kus õhuvahetus peab vastama kehtestatud normidele.Sisekujunduses peaks kasutama kergesti puhastatavaid siseviimistlusmaterjale. Soovitan suitsuruumi kujundada hämarates toonides, mitte üle valgustada, lisades mõne mööblieseme.

Hetkel kuum