Indrek Kald • 14. november 2013 kell 9:20

BLRT: kohus jättis Gnidini kaebuse rahuldamata

Kohus jättis rahuldamata Mihhail Gnidini määruskaebuse kontserni BLRT Grupp ja selle ettevõtete tegevust puudutavate dokumentide väljastamise osas.

Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata BLRT aktsionäri ja nõukogu liikme Mihhail Gnidini määruskaebuse, millega ta soovis kohustada BLRTd väljastama talle dokumente ja andmeid kontserni ning selle ettevõtete viimase viie aasta tegevuse kohta grupi nõukogu puudutava infovahetuse korra tühistamise hagi raames.

Kohus leidis, et survestamine massiliseks dokumentide väljastamiseks esialgse õiguskaitse korras enne kohtuvaidluse lõppu pole põhjendatud ning see seaks kahtluse alla kogu kohtumenetluse otstarbekuse, teatas BLRT.

"Gnidinile kui nõukogu liikmele on antud võimalus saada ajakohast infot kontserni tegevuste kohta ning tutvuda dokumentidega vastavalt suurettevõtet korporatiivse juhtimise parimatele tavadele. Enam kui kahe aasta vältel ei ole aktsionär antud võimalust kasutanud, samuti ei osale ta nõutava sagedusega kontserni nõukogu töös," märkis BLRT pressiesindaja Katerina Danilova.

"Kuid samal ajal, saades igakuiselt nõukogu liikme tasu, leiab ta võimaluse süüdistada ettevõtet informatsiooni kättesaamatuses ning esitab aina uusi päringuid ja kohtukaebusi," lisas ta.

Alates juunist 2011 kuni tänase päevani on Mihhail Gnidin ja Valeri Kovalenko esitanud BLRT-le üle 90 kirjaliku pöördumise, mis sisaldavad 940 erinevat küsimust, nõuet ja taotlust kontserni juhatusele.

Enne tänast kontserni aktsionäride erakorralist koosolekut esitasid samad aktsionärid juhatusele veel viis päringut, kus on kokku 182 küsimust kontserni tegevuse ja majandusnäitajate kohta. BLRT teatel ei kuulu suurem osa küsimustest aktsionäride üldkoosoleku pädevusse.

Hetkel kuum