Marta Jaakson • 5. detsember 2013 kell 6:01

MTAs valmis 1000euroste arvete lisa vorm

 Maksuametis valmis üle 1000euroste ostu- ja müügiarvete registreerimise lisa vorm.

Käibemaksuseaduse muutmise eelnõuga kohustatakse ettevõtjaid esitama alates 01.07.2014 maksuametile käibedeklaratsiooni lisal arvete informatsiooni. Käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustus tekib, kui arve või arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil tehingupartneri lõikes vähemalt 1000 eurot.

Käibedeklaratsiooni lisas kajastatakse ostu- ja müügiarvete kohta järgmised andmed: tehingupartneri registrikood, tehingupartneri nimi, arve number ja kuupäev, arve summa, käibemaksu informatsioon.

Kajastada ei tule neid arveid, mille üheks osapooleks on füüsiline isik.

Rahandusministeerium planeerib 1000euroste ostu- ja müügiarvete registreerimise käibemaksu deklaratsiooni lisas.

Seaduseelnõu toob aga ettevõtjate andmeil kaasa suure halduskoormuse ning maksukoormuse tõusu. Samuti leidsid organisatsioonid, et maksuaugu lappimine ausate ettevõtjate arvelt on ebaeetiline ning ettevõtlust kahjustav tegevus.

Hetkel kuum