Indrek Kald • 11. detsember 2013 kell 14:26

Valitsus arutab Eesti-Soome gaasitoru rajamist

Valitsus arutab homsel istungil hoonestusloa menetluse algatamist Balticconnectori nimelise maagaasi torujuhtme rajamiseks Soome lahte.

Korralduse eelnõu esitaja on majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Eelnõu kohaselt algatatakse hoonestusloa menetlus Gasum Oy esitatud taotluse alusel kavandatava maagaasi torujuhtme rajamiseks Soome lahte.

Taotluse kohaselt kavandatakse Soome lahte Balticconnectori nimeline maagaasi torujuhe koos juurdekuuluvate rajatistega. Torujuhe ühendab Soome ja Eesti gaasi ülekandesüsteemid, parandades tunduvalt riikide maagaasi tarnimise valikuvõimalusi, varustuskindlust ja gaasi regionaalset kättesaadavust, samuti energia ülekannete töökindlust erinevate olukordade tarbeks nii Soomes kui Balti riikides.

Balticconnector on prioriteetsena ära märgitud ka Euroopa Komisjoni koostatud Euroopa ühishuvi projektide nimekirjas. Taotluse kohaselt on torujuhtme maabumiskoht Eestis Pakri poolsaarel Paldiski linna territooriumil (taotluses välja toodud sobivateks kohtadeks on Kersalu või Pakrineeme).

Maapealse torujuhtme pikkus kompressorjaamani on umbes 1,2 km. Maabumiskoht, torujuhtme asetus kompressorjaamani ning kompressorjaama asukoht kajastuvad Paldiski linna üldplaneeringu teemaplaneeringus.

Avamere torujuhtme asukoha ja marsruudi valimisel on taotleja arvesse võtnud torujuhtme pikkust, külgnevaid alasid, laevateid, riigikaitse aspekte, ankurdusalasid, geofüüsilisi tegureid ja merepõhja omadusi. Samuti arvestati olemasolevate gaasivarustussüsteemidega ning võimaliku regionaalse LNG-terminali asukohaga.

Torujuhtme aastane gaasi ülekandevõimsus on kaks miljardit kuupmeetrit ja maksimaalne tunnivõimsus 300 000 kuupmeetrit. Torujuhtme kavandatav kestvus on 50 aastat. Kõikide lubade olemasolul ehitatakse torujuhe 2016. ja 2017. aastal ning võetakse kasutusele 2018. aastal.

Hetkel kuum