Ave Lepik • 3. veebruar 2014 kell 11:13

MTA: kontrollige oma maamaksu andmeid

Seoses läheneva maamaksu tasumise tähtajaga 31. märtsil kutsub maksu- ja tolliamet kõiki üles kontrollima e-maksuametis enda kohta kehtivate maamaksu määramise alusandmete õigsust.

Kohalikud omavalitsused edastasid 1. veebruariks maksu- ja tolliametile (MTA maaomanike või maa kasutajate andmete muudatused ning muud maamaksu arvutamiseks vajalikud muudetud andmed. Nende andmete alusel koostab maksu- ja tolliamet maksuteated, mis jõuavad inimesteni 15. veebruariks.

MTA tuletab meelde, et enda kohta kehtivaid maamaksu andmeid näeb igaüks e-maksuametis, kuhu sisse logides leiab avalehelt kiirviidetest alajaotuse „maamaks,“ kust omakorda saab valida, millise aasta kohta andmeid näha soovitakse.

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi soovitab tänase-homse jooksul inimestel nende kohta esitatud andmed üle vaadata. „Kui andmetes on vigu, tuleks kohalikku omavalitsust teavitada, sest siis jõutakse parandused sisse viia juba enne maamaksu teadete trükkimist,“ selgitas Liivamägi.

Kuni 64eurone maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse ühekorraga 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte alla 64 euro. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks. 

Hetkel kuum