27. veebruar 2014 kell 5:57

Kohus: Krediidipangas olulise osa omandamise luba on kehtiv

Tallinna Halduskohus otsustas kolmapäeval tehtud määrusega jätta läbi vaatamata Andrus Kluge, Timur Dyakovi ja kahe juriidilise isiku nimelt esitatud kaebuse, milles taotleti Finantsinspektsiooni poolt Moskva Pangale antud Krediidipangas enamusosaluse omandamise loa tühistamist.

Tallinna Halduskohtu 26. veebruari määruse kohaselt puudub kaebuse esitajatel alus nõuda Finantsinspektsiooni poolt Moskva Pangale antud olulise osaluse suurendamise loa tühistamist.

"Antud kohtumäärus kinnitab nii Finantsinspektsiooni kui ka Krediidipanga enamusosaniku Moskva Panga tegevuse õiguspärasust ja vastavust krediidiasutuste seadusele ning lükkab jõustumise korral üheselt ümber vastaspoole alusetud väited, nagu oleks Moskva Pank jätnud Eesti finantsjärelevalve eest vastutava asutuse osaluse suurendamisest teavitamata või rikkunud osaluse omandamisel seadust," lausus Moskva Panga esindaja vandeadvokaat Paul Keres advokaadibüroost Glikman, Alvin & Partnerid.

"Antud Halduskohtu lahend loob jõustudes aluse selleks, et nii seadusliku enamusomaniku Moskva Panga kui järelevalveasutuse ehk Finantsinspektsiooni usalduse kaotanud eksjuht Andrus Kluge ja temaga seotud isikud ning ettevõtted ei saa tulevikus takistada Krediidipanga arengut ja kahjustada panga omanike ning klientide huve," kommenteeris vandeadvokaat Paul Keres.

Krediidipanga endine juhatuse esimees Andrus Kluge taotles Tallinna Halduskohtult koos eraisik Timur Diyakovi ning ettevõtetega RLS Finance S.A. ja OÜ Radio Elektroniks Finantsinspektsiooni poolt OJSC-le Bank of Moscow antud olulise osaluse suurendamise haldusakti tühistamist.

Tallinna Halduskohtu 26. veebruaril avaldatud määruses sisalduva Finantsinspektsiooni õigusliku hinnangu kohaselt ei ole kaebajatel – Krediidipanga aktsionär, klient ja nõukogu liige – vastavat kaebeõigust ehk õigust, mille kaudu piirata või keelata Moskva Panga soovi omandada Krediidipanga aktsiaid. Samuti rõhutas inspektsioon kohtule esitatud seisukohtades, et lisaks olematule kaebeõigusele ei ole selged aktsionäride huvid antud kaebuse esitamisel ning nende motiivid on pigem otsitud, kui sisulist õiguskaitset vajavad.

Kohtumääruse kohaselt nõustus Tallinna Halduskohus Finantsinspektsiooni seisukohaga, mille alusel puudub Andrus Klugel, Timur Diyakovil, RLS Finance S.A. ja OÜ-l Radio Elektroniks kaebeõigus.

_______

Hetkel kuum