Ave Lepik • 25. oktoober 2013 kell 10:57

Krediidipank: Vene stiilis ülevõtmine käib FI heakskiidul

Neljapäeval toimunud Krediidipanga aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul aset leidnud Vene stiilis panga ülevõtmiskatse toimub finantsinspektsiooni juhatuse vaikival heakskiidul.

"Lahkhelid Krediidipanga omanikeringis, sealhulgas minu personaalküsimus, on tingitud sellest, et üks välispank tuleb Eestisse ja hakkab siin seadust rikkudes oma reegleid kehtestama, ning see kõik toimub finantsinspektsiooni silme all," ütles Krediidipanga nõukogu esimees Andrus Kluge.

Finantsinspektsioon on osalenud mõlemal sel aastal toimunud aktsionäride koosolekul. Samas ei olnud ühtegi finantsinspektsiooni esindajat eilsel Krediidipanga aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul, kus oli päevakorras just finantsinspektsiooni nõutud päevakorrapunkt Andrus Kluge tagasikutsumisettepanekuga - Kluge sõnul oleks finantsinspektsiooni kohalviibimine olnud igati eeldatav. Finantsinspektsioon ei leidnud võimalust koosolekule tulekuks ka siis, kui neid koosoleku ajal spetsiaalselt paluti.

Neljapäeval kulmineerus Vene stiilis asjaajamine Eesti Väärtpaberikeskuse töötaja mõjutamisega, et sundida Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi muutma Krediidipanga üldkoosoleku hääletustulemusi.

Muudatuste tegemiseks Krediidipanga nõukogus, st nõukogu liikmete ennetähtaegseks tagasikutsumiseks, on vajalik üle 2/3 aktsionäride nõusolek ehk 66,67%. Moskva Panga osalus Krediidipangas on 59,7% ja selleks, et oma hääled kokku saada, otsustasid nad panga väikeaktsionäridele kuuluvate häälte arvu meelevaldselt vähendada, eirates kõik reegleid ning Eestis kehtivaid seadusi.

"Finantsinspektsiooni senist käitumismustrit jälgides on alust arvata, et inspektsiooni järgmine samm on Krediidipanga väikeaktsionäride häälte arvu vähendamine ehk käitumine nii, nagu Moskva Pank soovib," kommenreeris Kluge.

Panga juhtkond on olnud vastu Krediidipanga suuromaniku Moskva Panga survele saada ligipääs pangasaladusega kaitstud kliendiandmetele ning palunud korduvalt finantsinspektsioonil sekkuda, millest FI on põhjendusi esitamata keeldunud.

Tänane Krediidipanga nõukogu koosolek toimus 30. märtsil 2012 ametisse nimetatud koosseisus: väikeaktsionäride esindajad Ain Soidla, Andrus Kluge, Boris Belyaev ning Timur Dyakov ning Moskva Panga esindaja Arthur Klaos.

Hetkel kuum