27. märts 2014 kell 13:57

Riigikogu töölauale jõudis kahju hüvitamise seadus

Riigikogu võttis menetlusse seaduse eelnõu, mis täpsustab ja lihtsustab põhjendamatu vahistamise, ametist kõrvaldamise või vara arestimise tõttu kahju kannatanud isikul riigilt hüvitise saamist.

Eelnõu loob regulatsiooni inimestele kahju kompenseerimiseks, kes on süüteomenetluses kannatanud moraalset või varalist kahju, selgitas riigikogu pressiteenistus. 

Kahju hüvitamise eelduseks on, et isik on kohtu pool lõplikult õigeks mõistetud või on kriminaalmenetlus tema suhtes lõpetatud.

Kompenseerimise aluseks võivad olla juhtumid, kus isik on näiteks vahistatud, kahtlustatavana kinni peetud, ametist kõrvaldatud, tema suhtes on kohaldatud elukohast lahkumise keeldu, tema vara on arestitud või ära võetud. Hüvitise saamiseks peab isikule olema tekkinud reaalne kahju ning esinema põhjuslik seos kahju ning eelpool nimetatud piirangute vahel.

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum