Harry Tuul • 16. aprill 2014 kell 11:32

Rõivas: Eestist lahkuda soovijate arv kolmandiku võrra vähenenud

Peaminister Taavi Rõivas ütles täna riigikogu infotunnis, et positiivse trendina on Eestist välja rännata soovijate hulk kahanenud kolmandiku võrra.

"Meil on olnud kaks suurt uuringut tööealiste inimeste väljarände kohta – 2010. aastal ja 2013. aastal. Ja nende kahe võrdluses me näeme, et Eestist välja rännata soovijaid on kolmandiku võrra vähem, kui oli veel kolm aastat tagasi," rääkis ta.

Peaminister lisas, et ka näiteks eestlasi, kes välismaal töötavad, kuid elavad Eestis, on jäänud mõne tuhande võrra vähemaks. "Positiivseid trende on selle kolme aasta jooksul olnud teisigi. Ja kui me kõrvutame ennast oma lähinaabritega, siis vahe väljarändamise arvult on nendega mäekõrgune ja meilt Eestist rändab kordades ja kordades vähem inimesi välja, kui näiteks meie lõunanaabritel," sõnas Rõivas.

Samas tunnistas valitsusjuht, et osades sektorites on väljarände probleem endiselt terav. "On probleem õdede Eestis tööl hoidmisega ja nii välismaal töötamine kui ka sektorist väljapool töötamine on need põhjused, miks õdesid Eesti tervishoiu jaoks napib," ütles ta.

"Konkreetsetest meetmetest, kuidas õdesid tervishoidu tagasi tuua, oleme terve plaani, sektoriga koostöös, valmis teinud, seal hulgas on näiteks "Õed tagasi tervishoidu", sarnaselt arstidega täienduskoolitused, tagasikaasamised ja lõppkokkuvõttes välismaal rändamist pidurdab ikkagi see, kui palgatasemed Eestis ja lähinaabrite juures ühtlustuvad," rääkis Rõivas riigikogus.

Hetkel kuum