Sirje Rank • 23. aprill 2014 kell 12:58

Euroala valitsustel üleval 8,89 triljonit võlga

Läinud aasta lõpuks kasvas euroala riikide võlakoormus 2012. aasta lõpu 90,7%-lt keskmiselt 92,6%-le SKPst, mis on kokku 8,89 triljonit eurot, teatas täna Eurostat.

Kõige madalama võlakoormusega euroala riik on Eesti 10%ga SKPst. Euroalal kehtiva normi, et võlatase ei tohi ületada 60% SKPst, täitsid Eesti kõrval läinud aastal euroala riikidest veel ka Luksemburg, Slovakkia ja Soome.

Kõige kõrgema võlakoormusega riigid, kus võlatase ületas 100% SKPst, olid läinud aasta lõpuks Kreeka (175,1%), Itaalia (132,6%), Portugal (129%), Iirimaa (123,7%), Küpros (111,7%) ja Belgia (101,5%).

Euroala riikide eelarvedefitsiit alanes osakaaluna SKPsse 2012. aasta 3,7 protsendilt läinud aasta lõpuks keskmiselt 3%-le.

Ainsana oli euroala riikidest riigieelarve mullu ülejäägiga Luksemburgis (0,1%), Saksamaa oli tasakaalu lähedal ning Eestil väikseim defitsiit (0,2%).

Suurim eelarvedefitsiit oli euroala riikidest mullu Sloveenial 14,7%, Kreekal (12,7%), Iirimaal (7,2%) ja Hispaanial (7,1%).

Euroala normi, et eelarvedefitsiit ei tohi ületada 3% SKPst, täitis kümme rahaliidu riiki.

Hetkel kuum