Kaisa Gabral • 14. mai 2014 kell 9:09

Tsäkko asutas nõustamisettevõtte

Endine maanteeamet juht Tamur Tsäkko asutas möödunud aastal ärinõustamis- ja juhtimisalase ettevõtte Kordon OÜ.

"Jah, on küll selline. Kuid tegevus ei käi hetkel veel. Ma soovin, et Äripäev jätaks mind rahule ja lõpetaks minu pideva alandamise," lausus Tsäkko telefonis. Ta ei soovinud midagi rohkem ettevõtte kohta lisada.

Riigi kulul tehtud suusareiside tõttu ametist lahkuma sunnitud Tsäkko asutas OÜ Kordon möödunud aasta maikuus.

Äripäev kirjutas mullu juunis, et Harju maakohus mõistis maanteeameti eksjuhi Tamur Tsäkko süüdi riigihangete läbiviimise nõuete rikkumises ja usalduse kuritarvitamises ja karistas teda tingimisi vangistusega. Kohus mõistis Tsäkkolt välja sundraha 480 eurot ja ekspertiisitasud 2265,60 eurot. Tsäkko pidi menetluskulud tasuma kuue kuu jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist.

Tsäkko kaebas otsuse edasi riigikohtusse, kes võttis arutusele maanteeameti eksjuhi Tamur Tsäkko kaitsja kaebuse tema süüdimõistmisele riigihangete läbiviimise nõuete rikkumises ja usalduse kuritarvitamises.

Süüdistuse sisuMaanteeameti ekspeadirektorit Tamur Tsäkkot süüdistati selles, et ta lubas töövõtjal Loo-Maardu teelõigul hankedokumentides sätestatud ajutise liikluskorralduse 2+2 sõidurea asemel ehitada 1+1 sõidurida koos kindlustatud teepeenardega. Kuna sellise lubaduse andmine ei olnud seadusega kooskõlas ja ehitajale maksti seetõttu 33 668 eurot suurem summa kui oli tegelike tööde maksumus, arvestades 1+1 sõidurea asemel 2+2 sõidurea liikluskorraldusega, tekitas Tamur Tsäkko süüdistuse kohaselt riigile suure varalise kahju.

Süüdistuse kohaselt pani maanteeameti endine peadirektor Tamur Tsäkko toime karistusseadustiku §217-2 lõike 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o seadusest tuleneva teisele isikule kohustuse võtmise õiguse ebaseadusliku ärakasutamise ja teise isiku varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumise, millega on tekitatud suur varaline kahju. Samuti pani Tsäkko toime karistusseadustiku §300 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o muul viisil riigihangete teostamise nõuete rikkumise, millega on tekitatud oluline varaline kahju.

Riigiprokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse Aruvalla-Kose teelõigu hankemenetluse käigus toime pandud konkurentsialaste süütegude osas, kuna uurimise käigus ei leidnud piisavat tõendamist kriminaalmenetluse alus. Kriminaalmenetlus lõpetati Tamur Tsäkko, Marika Priske, Erkki Suuroru ning ASi Nordecon (kahtlustuses nimetatud ajal AS Nordecon Infra) suhtes kahtlustuses, mis käsitles konkurentidevahelise kokkuleppe sõlmimise katset karistusseadustiku §400 järgi seoses sellega, et Nordecon pakkus hankelepingu täitmisel alltöövõttu ASile Lemminkäinen vastutasuks selle eest, et viimane loobuks hanketulemuste vaidlustamisest.

Prokuratuur asus seisukohale, et Nordeconi esindajal puudus konkurendiga vastavate läbirääkimiste käigus veel selgelt väljakujunenud ettekujutus, missugust kokkulepet ja millistel tingimustel sõlmida sooviti. Seega luges prokuratuur kriminaalmenetluse seadustiku §7 lõikes 3 sätestatud kriminaalmenetluse olulise põhimõtte kohaselt kõrvaldamata kahtlused kahtlustatavate kasuks ja asus seisukohale, antud tegu ei jõudnud karistatavasse kuriteokatse faasi. 

Hetkel kuum