Juhan Lang • 11. juuni 2014 kell 9:51

EL rahastab Eesti esimest reservelektrijaama

Täna allkirjastatud lepinguga laenab ELi riikidele kuuluv Euroopa Investeerimispank (EIP) Eleringile 32 miljonit eurot avariireservelektrijaama ehituseks.

Tegemist on Eesti esimese avariireservelektrijaamaga. Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi märkis EIP pressiteates, et Kiisa elektrijaama rolli Eesti tarbijate varustuskindluse tagamisel, mis iganes elektrisüsteemi häiringu korral on raske üle hinnata. "Jaam peab olema valmis avarii olukorras asendama loetud minutite jooksul tavapärase elektrijaama või välisühenduse," selgitas ta.

Veskimägi sõnul on avariijaama valmimine viimane samm EstLink 2 piiranguteta elektrituru kasutusse andmiseks, muutes tarbijate varustuskindluse tagamisel välisühendused sama usaldusväärseks kui kodumaised tootmisvõimsused. "Energeetikasektori ettevõttena hindab Elering kõrgelt EIP poolt pakutavat pikka laenuperioodi. Kommertspankade puhul poleks 15aastane laen võimalikuks osutunud," lisas ta.

EIP asepresident Pim van Ballekom märkis ametlikus teadaandes, et EIP toetab tugevalt varustuskindlust energeetikas. "Seetõttu tervitame lepingut Eleringiga, sest see tagab valmisoleku toota avarii olukorras energiat Eesti, aga ka Läti ja Leedu tarbeks. Usume, et turvaline elektrivarustus on majanduskasvu eeltingimus."

Kiisa elektrijaam hakkab tööle ainult avariiolukorras, näiteks riigi mõne suurema elektrijaama rikke korral, kui on vaja tagada tarbijatele elektrivarustuse jätkumine. Elektrijaama projekteerimisel on silmas peetud vajadust minimeerida käivitamisaega ja ooterežiimi energiatarvet ning suurendada usaldusväärsust.

Teadaandes selgitatakse, et tänu EIP toetusele suureneb nii Eesti kui ka Läti ja Leedu elektrivõrkude varustuskindlus. Lisaks eeldatakse, et elektrijaama ehitamine alandab Eestis avariireservi kulusid võrgutariifides.

Viie aasta jooksul on ELi pank andnud Eestis laene kokku 1,37 miljardit eurot, millest ligi kolmandik on mõeldud energeetikaprojektidele.

Aastail 2009?13 oli EIP laenumaht Lätis 556 miljonit eurot ning suurima laenusaajate rühma moodustasid sealsed väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Samal ajavahemikul toetati Leedut ligi 1,5 miljardi euro suuruse laenumahuga, millest suurim osa on ette nähtud infrastruktuurile.

TAUST* EIP on Euroopa Liidu pikaajalisi laene pakkuv institutsioon ja kuulub ELi liikmesriikidele.

* Pank pakub pikaajalist rahastamist investeeringuteks, et aidata saavutada ELi poliitikaeesmärke.

Hetkel kuum