25. august 2014 kell 15:14

Haiglad arstide ja õdede nõudmistega hädas

Eesti Haiglate Liidu läbirääkimised arstide, õdede ja tervishoiutöötajatega jätkuvad 15. septembril.

„Praegu valitsuse ette antud Haigekassa eelarve piirides ei ole arstide ja õdede nõudmiste täitmine täiel määral kindlasti võimalik, järgmise kohtumise põhiküsimuseks ongi kompromissi leidmine osapoolte ettepanekute ja riigi tänaste võimaluste vahel,“ ütles Haiglate Liidu esimees Urmas Sule. Ta lisas, et osapooles mõistsid, et Haigekassa võimalused on järgmisel aastal varasemalt prognoositust väiksemad.

Haigekassa eelarve võimaldab prognoosi kohaselt tõsta tervishoiutöötajate palka 2015. aastal 6,2 ja 2016. aastal 6,5 protsenti. Haiglate Liidu ettepaneku kohaselt tõuseks arstide miinimumtunnitasu 2015. aastal  8,5 euroni, õdedel, ämmaemandatel ja tervishoiu tugispetsialistidel 4,78 euroni, kiirabitehnikutel 4,06 euroni ja hooldustöötajatel 2,76 euroni tunnis.

2016. aasta töötasu alammääraks arstidel oleks 9,05 eurot tunnis, õdedel, ämmaemandatel ja tervishoiu tugispetsialistidel 5,09 eurot tunnis,  kiirabitehnikutel 4,33 eurot tunnis ja hooldustöötajatel 2,94 eurot tunnis.

Praegu kehtiv kollektiivleping sätestab arstide miinimumtasuks 8 eurot tunnis, õdedel ja ämmaemandatel 4,5 eurot, kiirabitöötajatel 3,83 eurot ja hooldustöötajatel 2,6  eurot tunnis.

Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised algasid maikuus. Lepinguga on plaanis kinnitada tervishoiutöötajate töötasu alammäärad ja leppida kokku teistes olulistes küsimustes järgmiseks kaheks aastaks. Läbirääkimistel osalevad lisaks Haiglate Liidule Perearstide Selts ja Kiirabi Liit tööandjate esindajatena, samuti sotsiaalministeerium ja Haigekassa riigi esindajatena.

Haiglate Liit loodab kollektiivlepingu sõlmimiseni jõuda novembris-detsembris, et kindlustada tervishoiutöötajate palgatõus ning patsientidele tõrgeteta arstiabi. Kokku lepitud palganumbrid hakkaksid kehtima alates 2015. a 1. jaanuarist.

Tervishoiutöötajate töötasu sõltub haigekassa eelarvest ja kinnitatud tervishoiuteenuste hindadest. Haigekassa 2015. aasta eelarve läbis esimese lugemise 19. augustil, mil nõukogu kinnitas ka nelja aasta ravikindlustuseelarve kulude ja katteallikate planeerimise põhimõtteid .

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum