Äripäev • 11 november 2014

Uuring: oskustööjõu puudus ärgitab firmajuhte palka tõstma

ABB Jüri tehase töötajad  Foto: Raul Mee

Oskustööjõu leidmine ja hoidmine on Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) ettevõtete jaoks kasvav probleem, mis toob 2015. aastal tõenäoliselt kaasa uusi palgatõuse, näitab KPMG värske uuring.

Kaheksas KIE riigis - Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Rumeenias, Slovakkias, Tšehhis ja Ungaris (edaspidi „KIE8“) – küsitletud äriliidritest kavatseb 69 protsenti tõsta 2015. aastal töötajate palku, neist 50 protsendi arvates võib palgatõus jääda viie protsendi sisse. Kõige tõenäolisem palgakasv ulatub 2,0 protsendist 4,9 protsendini, mida eelistab 37 protsenti KIE8 vastajatest, selgus KPMG värskest uuringust ”Majanduse pulss 2014”.

Kvalifitseeritud tööjõu puudust ja töötajate survet nimetas palgatõusu põhjusena 41 protsenti vastanutest, kusjuures Eestis tunnistas tööjõu puudust ja töötajate survet palgatõusu ajendina 70 protsenti vastanutest. KIE8 arvestuses arvab märkimisväärne 28 protsenti, et palgad tõusevad parema tööviljakuse ning 25 protsenti, et paremate finantstulemuste tagajärjel. Keskmiselt 50 protsenti ei plaani märkimisväärseid muudatusi töötajaskonnas, kuid 17 protsenti näeb töötajate arvu kasvu vahemikus 5 ja 10 protsenti. Kõige staatilisem on olukord Leedus ja Eestis, kus vastavalt 75 ja 61 protsenti vastanutest ei näe 2015. aastal ette erilisi muudatusi töötajaskonnas.

Vaatamata tööhõive probleemidele on KIE8 majandusväljavaated 2015. aastaks üsna positiivsed. Piirkonna keskmisena ootab 52 protsenti vastajatest, et nende riigi SKP kasvab 1,0-2,9 protsenti ning vaid 9 protsenti ootab majanduslangust. Eestis on kindlustunne mõnevõrra väiksem, kuna SKP 1,0 kuni 2,9 protsendilist kasvu prognoosib 35 protsenti vastanutest ning Eestis oli ka enim (51 protsenti) neid vastajaid, kelle hinnangul SKP kasvab alla ühe protsendi või ei muutu. KIE8 vastajatest 52 protsenti arvab, et inflatsioon jääb alla 2 protsendi.

“Uuringu tulemuste põhjal võib öelda, et KIE8 majandused liiguvad korraliku SKP kasvu ja suhteliselt vaoshoitud inflatsiooni teel, kuid kuna oskustööjõud ja ekspordivõimekus on majanduse konkurentsivõime peamised tegurid, nihkub ettevõtete fookus üha enam inimfaktorile,” sõnas KPMG Baltics OÜ juhatuse esimees Andris Jegers.

“Tippjuhid ja omanikud pooldavad ka töötajate sotsiaalmaksu ülempiiri kehtestamist,” lisas KPMG Baltics OÜ maksuvaldkonna juht Joel Zernask, “mis aitab tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet. Samas pooldavad nad maksude tasumise ja haldamise lihtsustamist ning eelistavad ühtset tulumaksumäära progressiivsele. Vähim toetatakse astmelise tulumaksu kehtestamist Eestis.”

Eestis, Leedus ja Rumeenias pooldab arvestatav osa vastanutest luksuskaupade maksustamist ning toidu- ja tarbekaupade käibemaksumäär paistab olevat probleemiks Leedus, Lätis, Poolas ja Ungaris.

KIE8-s arvab 75 protsenti vastajatest, et varimajandus on probleem -  Ungaris ja Rumeenias peab varimajandust tõsiseks probleemiks 98 protsenti, samas Eestis kõige vähem, vaid 55 protsenti vastanuist. Enim teeb muret maksudest kõrvalehiilimine tegeliku tulu varjamise kaudu.

KPMG uuringu põhjal piiravad tihe konkurents ning madal sisenõudlus edasist käibe kasvu KIE8 riikides. Siiski, kui 21 protsenti vastanutest välja arvata, ootavad piirkonna äriliidrid 2015. aastal käibe kasvu, seda peamiselt paranenud tööviljakuse ja aktiivsema turunduse najal.

Küsitletutest 69 protsenti kavatseb aastatel 2015-2017 investeerida, keskendudes kodu- ja naaberturgudele. Koduturul on aktiivseimad Poola ja Eesti ettevõtted.

 

Hetkel kuum