Koit Brinkmann • 2. detsember 2014 • 4 min
Jaga lugu:

Elamislubade vastu huvi raugemas

ID-kaartide trükkimine  Foto: Sven Arbet

Kolm aastat on möödas Eesti avalikkust ja tollast valitsuskoalitsiooniparteid IRLi raputanud elamislubadega äritsemise ilmsikstulekust.

Paljude jaoks oli šokk, et rahvuslikkusele rõhunud partei mõjukad liikmed Indrek Raudne ja Nikolai Stelmach olid peamiselt Venemaa ärimeestele elamislubade vahendamisest teinud endale mõnusa äri.

Skandaali tõttu vaatas politsei- ja piirivalveamet üle elamisload, ka need, mis olid antud ettevõtlusega tegelemiseks. Hulk kolmandatest riikidest pärit välismaalaste ettevõtluseks antud elamislube tühistati, sest loa saamiseks võetud kohustused olid jäetud täitmata. Kuid mitu neist kaebas otsuse halduskohtusse.

Politsei- ja piirivalveameti andmetel on aastatel 2012–2014 olnud kokku 14 tähtajalist elamisluba ettevõtluseks puudutavat kohtuvaidlust. Nende hulgas on olnud elamisloa andmisest keeldumise, elamisloa kehtetuks tunnistamise ja elamisloa pikendamise otsused. Praegu on pooleli veel kolm kohtuvaidlust.Taotluste arv väheneb

Kui vaadata aastate 2012–2014 statistikat ettevõtlusega tegelemiseks antavate elamislubade ja taotluste kohta, siis torkab silma nende iga-aastane vähenemine. Näiteks esitati 2012. aastal 127 taotlust, samal aastal tegi politsei- ja piirivalveamet 61 positiivset otsust. Selle aasta kümne kuuga on taotlusi esitatud 49 ning positiivseid otsuseid on tehtud 30.

Sel aastal on kehtetuks tunnistatud ka 18 ettevõtluseks antud elamisluba põhjendusel, et isiku senine tegevus ei ole olnud kooskõlas elamisloa taotluses märgitud eesmärgiga ehk ettevõtlusega tegelemisega.

Näiteks jõustus aasta alul Tallinna ringkonnakohtu otsus, millega  jäeti kehtima politsei- ja piirivalveamet otsus tühistada Positive Capital OÜ kahe välismaalasest osaniku elamisload. 2010. aastal taotlesid Dmitry Artiakov ja Yulia Artiakova Stelmachi “kontori” vahendusel ettevõtluseks tähtajalist elamisluba. Taotluses märkisid nad, et on ettevõttesse investeerinud 1,02 miljonit krooni (üle 65 000 euro) ning neil oli plaanis alustada Eestis aktiivse äritegevusega. Arvestatava kasu toomiseks Eesti majandusele oligi neil vaja püsivalt Eestis viibida. Seda taotluse järgi.Eesti riigile ei mingit kasu

Politsei- ja piirivalveamet aga leidis 2012. aasta kevadel, et ettevõttes aktiivset majandustegevust ei toimu, ka ei ole eelmise aasta käivet deklareerinud. “Positive Capital ei ole aidanud kaasa Eesti majanduse arendamisele, maksnud makse või olnud muudmoodi Eesti riigile kasulik. Asjaolu, et Positive Capital on ostnud Hispaanias laokompleksi, ei tõenda, et kasu sellest saaks Eesti riik. Politsei- ja piirivalveameti andmetel ei ole isikud Eestisse elama asunud,” leidis amet elamisluba tühistamise otsust tehes.

Tallinna ringkonnakohus märkis, et ainuüksi vara omamine ja võimalik soetamine kaebajatele kuuluva äriühingu poolt ei ole selline ettevõtlusvorm, mis annaks aluse tähtajalise elamisloa saamiseks välismaalaste seaduse § 191 eesmärgi tähenduses – puudub kaebajate positiivne panus Eesti majandusele.

Samuti pole isikul, kelle eesmärk ei ole Eestis püsivalt elada ja / või töötada, Eestisse sisenemiseks ja siin viibimiseks tingimata vaja elamisluba, vaid ta võib Eestisse saabuda viisa alusel.

Kohtuasja materjalidest ei nähtu asjaolusid, mis oleksid pidanud viima vaidlustatud otsuste tegemisel järelduseni, et OÜ Positive Capital tegeleb ettevõtlusega, mis on vajalik lähtudes riiklikust huvist Eesti majanduse arendamisel. Kindlasti ei ole selleks piisav asjaolu, et ühing on väidetavalt tarbinud 2011. aastal teenuseid kokku 3372 euro eest ning tasunud sealhulgas käibemaksu 562 eurot.

Elamisluba ettevõtluseks

Elamisluba ettevõtluseks saate taotleda, kui teil on osalus äriühingus või tegutsete füüsilisest isikust ettevõtjana ning olete:äriühingu tegevusse Eestis investeerinud vähemalt 65 000 eurot kapitali;füüsilisest isikust ettevõtjana ettevõtlusesse Eestis investeerinud vähemalt 16 000 eurot.Investeeringuna võib muu hulgas käsitleda ettevõtte omakapitali, allutatud laenu ja arvele võetud põhivara suurust. Taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult Eesti Vabariigi välisesindusse.Elamisloa taotlust on õigus esitada Eestis, kui on täidetud järgmised tingimused:Ettevõte on Eestis registreeritud vähemalt neli kuud enne elamisloa taotluse esitamist;Ettevõttel on vähemalt viimase nelja kuu jooksul olnud majandustegevus Eestis;Isik viibib riigis seaduslikult viisavabalt või viisa alusel seoses ettevõtte tegevusega.Äriplaani kirjelduse peab esitama eesti või inglise keeles.Äriplaani kirjeldusest peavad nähtuma järgmised andmed:äriidee – kavandatav tegevus, potentsiaalsed kliendid ja tarnijad, arendusplaanid, ettevõtte käsutuses olev põhivara, käibevahendid ning kasutatav tööjõud;finantsprognoosid järgnevaks kaheks majandusaastaks,  kasumiprognoos, bilanss ja rahakäibe prognoos;juhtimis- ja järelevalvefunktsiooni täitvate isikute elulookirjeldused.Ühe aasta möödudes või elamisloa pikendamise taotlemisel võib elamisloa taotlemiseks seatud investeeringu nõude  asendada müügituluga (vähemalt 200 000 eurot aastas) või Eestis makstud sotsiaalmaksuga (iga kuu vähemalt võrdne viiekordse Eesti aasta keskmise brutopalga suuruse tasu korral Eestis iga kuu makstava sotsiaalmaksuga).Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt