Äripäev • 5. juuni 2015 kell 11:28

Aaviksoo rektoriks valimist menetleb kohtuekspertiis

Jaak Aaviksoo  Foto: Andres Haabu

Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi neli liiget - Rainer Kattel, Heiti Hääl, Margus Lopp ja Mart Saarma - on esitanud Jaak Aaviksoo rektoriks valimise pärast nii tõsiseid kahtlustusi, et hääletussedelid otsustati saata kohtuekspertiisi.

Kattel, Hääl, Lopp ja Saarma väidavad, et andisid rektori valimiste viiendas voorus hääle Aaviksoo vastu, kuid vastuhääli loeti kokku vaid kolm - mis oli ka viimane piir, et Aaviksoo valituks osutuks.  

TTÜ kuratooriumi esimehe Sandor Liive sõnul on neli kuratooriumi liiget esitanud niivõrd tõsiseid kahtlustusi kolleegide ja TTÜ töötajate suhtes, et ainuvõimalik on tõe lõplik väljaselgitamine. „Selleks saadame hääletussedelid Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti, kes viib läbi DNA-, sõrmejälje- ja käekirjaekspertiisi,“ lausus Liive. „Nii saab üheselt selgeks, kas nelja kuratooriumi liikme kahtlustused vastavad tõele või eksib keegi neist.“

22. mai koosolekul täidetud hääletussedelite Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti ekspertiisi saatmiseks on vaja kõigi kuratooriumi ja häältelugemiskomisjoni liikmete nõusolek, kuid kõigilt liikmetelt seda veel saadud pole, vahendas TTÜ.

Liive hinnangul pole Katteli, Hääle, Loppi ja Saarma soovil korraldada uus hääletus õiguslikku alust. „Kuratooriumi otsus, millega valiti 8 poolthäälega rektoriks akadeemik Jaak Aaviksoo, on õiguspärane ja kehtiv,“ rõhutas ta. „Tallinna Tehnikaülikooli seadus ei näe ette võimalust, et mõni kuratooriumi otsus loetakse mõne kuratooriumi liikme soovi korral „proovihääletuseks“ ja tehakse uuesti.“

3. juunil sai TTÜ rektori valimise komisjon kuratooriumi neljalt liikmelt avalduse kontrollida rektori valimise hääletustulemusi. Komisjon kontrollis hääletussedeleid ja kuulas ära häältelugemiskomisjoni selgitused. Komisjon sai kinnitust, et 22. mail hääletas rektori valimiste otsustavas viiendas voorus Jaak Aaviksoo poolt 11 kuratooriumi liikmest kaheksa, vastu oli kolm.

Kuratooriumi koosolekul 22. mail loeti hääled üle avalikult kõigi liikmete ees ning kohapeal keegi pretensioone hääletamis- ega häältelugemisprotseduuri kohta ei esitanud. Hääletus oli salajane, selgitas TTÜ pressiteates.

Kui TTÜ nõukogu ei kasuta kuu aja jooksul oma seadusejärgset vetoõigust, siis kinnitab kuratoorium uue rektori ametisse 22. juuniks. 41-liikmeline nõukogu koosneb TTÜ õppejõududest, töötajatest ja üliõpilastest.

Rektori valinud kuratoorium on TTÜ juhtorgan, kus on esindatud nii ülikooli kui ühiskondlik vaatenurk. Kuratooriumisse kuulub viis ülikooli esindajat, üks Teaduste Akadeemia esindaja ja viis valitsuse määratud ettevõtlustaustaga liiget.

Hetkel kuum