Äripäev • 25. juuli 2015 kell 11:51

Eesti riigireiting jäi tasemele A1

Reitinguagentuur Moody's.  Foto: epa

Reitinguagentuur Moody’s kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel tasemel A1 stabiilse väljavaatega, vahendas rahandusministeerium.

Stabiilse väljavaate aluseks peab Moody’s tugevat eelarvepositsiooni ja paindlikku majandust toetavate poliitikate jätkumist, aga ka Eesti võimet negatiivsete välismõjudega kohaneda.

Moody’s tõstab esile valitsussektori konservatiivset eelarvepositsiooni, madalat võlakoormust ning märkimisväärset reservide finantspuhvrit. Samuti märgitakse Eesti häid tulemusi rahvusvahelistes halduspraktikaid kõrvutavates uuringutes, näiteks Maailmapanga omades.

Moody’se hinnangul on Eesti institutsioonid ja majandus viimasel viiel aastal näidanud üles erandlikku paindlikkust ja poliitikate järjepidevust.

Riigireitingu tõstmiseks peaks Eesti tugevdama majanduspotentsiaali, sh eksporti ja investeeringud, et saavutada püsiv tugev majanduskasv.

 

Moody'se reitingute selgitus

Aaa - Maksimaalselt turvaline investeering. Maksed on väga kindlalt tagatud ning muutused majanduskeskkonnas ei kahjusta emitendi maksevõimet.

Aa1, Aa2, Aa3 - Väga kõrge turvalisusega investeering. Peaaegu sama kindel kui AAA. Pikas perspektiivis võib olla risk pisut suurem.

A1, A2, A3 - Kõrge turvalisusega investeering. Majanduskeskkonna väga suurte ja ootamatute muutuste korral võib emitendil tekkida probleeme kohustuste täitmisega.

Baa1, Baa2, Baa3 - Investeering on pisut spekulatiivne. Hetkel on emitendi maksevõime kindel ja investeering tagatud. Pikemas perspektiivis võib majanduskeskkonna muutuste korral tekkida probleeme kohustuste täitmisega.

Ba1, Ba2, Ba3 - Investeering on väga spekulatiivne. Emitendi maksevõime on tagatud väga väiksel määral. Hetkel suudab kohustusi täita, kuid on sõltuv majandus-keskkonnast ning negatiivsed muutused võivad tekitada koheselt probleeme.

Caa1, Caa2, Caa3 - Suure riskiga investeering. On suur oht, et emitendil tekivad makseraskused. Maksevõime säilib ainult majanduskeskkonna positiivsete muutuste korral.

Ca - Väga suure riskiga investeering. Emitendi maksevõime on praktiliselt kadunud. Emitent võib olla juba jätnud kohustusi täitmata. Maksevõime säilib ainult majanduskeskkonna väga positiivsete arengute korral.

C - Kõige madalam reiting. Investeering on ülisuure riskiga. On väga väike tõenäosus, et emitendi maksevõime paraneb ja et ta suudab oma kohustusi täita.

Hetkel kuum