Äripäev • 24. august 2015 kell 7:45

Eesti haiglate rahastamine Euroopas kahtluse all

Eesti haiglate toetamine haigekassast võib osutuda ebaseaduslikuks riigiabiks.   Foto: Panthermedai/Scanpix

Euroopa Komisjoni on jõudnud kaebus Eesti riigihaiglatele võimaliku ebaseadusliku riigiabi andmise kohta. Kui selgub, et haigekassa on andnud haiglatele ebaseaduslikku riigiabi, tuleb haigekassal tasuda miljardeid eurosid hüvitist.

Euroopa Komisjon menetleb Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu kaebust riigihaiglatele ebaseadusliku riigiabi andmise kohta ning asetas Eesti tervishoiu rahastamissüsteemi seaduslikkuse kahtluse alla. Euroopa Komisjoni esmane arvamus viitab, et haiglate rahastamine haigekassast võib olla ebaseaduslik riigiabi. Eesti Vabariigilt nõutakse vastuseid tosina lehekülje pikkusele küsimustikule.

Haigekassa jagab igal aastal tervishoiuasutustele ravi rahastamise lepingutega suuri summasid, 2015. aasta eelarve ulatub üle 900 miljoni euro. Rahastamisel on haigekassa eelistanud haiglavõrgu arengukavasse kuuluvaid haiglaid, st riigi või kohaliku omavalitsuse osalusega haiglaid.

Eratervishoiuasutuste liidu juhatuse liikme dr Ivo Saarma sõnul on pikalt kestnud olukord, kus osale tervishoiuasutustest jagatakse haigekassa lepingumahtu konkursi korras, piiratud ulatuses ja vähempakkumisena, samas kui teistega sõlmitakse lepingud automaatselt, ilma kaalumiseta (s.h kvaliteedi nõuded) ja mingisugust vähempakkumist seal ei toimu. Just need raviasutused saavad massiivselt riigiabi.

Eelviidatud probleemidele on varem tähelepanu juhtinud õiguskantsler ja konkurentsiamet, kuid rahastamissüsteem on jätkuvalt muutmata.

Eratervishoiuasutuste liitu Euroopa Komisjoni menetluses esindava Eversheds Ots & Co vandeadvokaadi Risto Rüütli sõnul on Euroopa Liidu reeglite kohaselt igasugune liikmesriikide vahelist kaubandust mõjutav ja konkurentsi kahjustav riiklik abi keelatud. Selleks, et riigiabi andmine oleks üksikul erandjuhul lubatud, tuleb Euroopa Komisjoni abiandmisest eelnevalt teavitada, mida Eesti ei ole teinud. Rüütli sõnul otsustab Euroopa Komisjon igal üksikjuhtumil eraldi, kas riigiabi andmine oleks lubatud.

„Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu kaebuse ajend on haigekassa nõukogu otsus, millega järsult ja põhimõtteliselt muudeti ravi rahastamise lepingute sõlmimise tingimusi eesmärgiga eelistada riigihaiglaid. Tagajärjena tekkis terve rida vaidlusi rahata jäänute ja haigekassa vahel,“ ütles Eversheds Ots & Co partner Rando Maisvee, kes esindab ja nõustab liitu Euroopa Komisjoni menetluses.

Ta märkis, et kui Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole haigekassa jaganud raha Euroopa Liidus kehtivatele reeglitele vastavalt, tuleb ebaseaduslik riigiabi koos intressidega tagasi maksta. „Arvestades haigekassa hüvitiste suurust ning võimaliku ebaseadusliku praktika pikkust, on tegemist kolossaalsete summadega, mis võivad ulatuda lausa miljarditesse eurodesse,“ ütles Maisvee.

Hetkel kuum