Kaisa Gabral • 8. september 2015 kell 14:00

Finantstöötajad: Nordea on piirid ületanud!

Nordea  Foto: Andras Kralla

Finantstöötajate liit on võtnud sihikule Nordea pangas toimuva diskrimineerimise - liidu hinnangul on pank läinud ühingu esindaja Hannes Veskimäega suhtlemisel üle piiri, vahendas Eesti Finantssektori Töötajate Liidu juhatuse aseesimees Tanel Erik Podar intervjuus Äripäevale liidu seisukohta.

Finantstöötajate liit tegi Nordea kohta avaliku pöördumise

Eesti Finantssektori Töötajate Liit tegi täna avalduse, kus teatas, et mõistab kategooriliselt hukka Nordea töötajate esindaja hoiatamise ja survestamise Nordea panga poolt.

Liit märkis, et neile teadaolevalt on Nordea pank viimase kuue kuu jooksul regulaarselt rikkunud töötajate esindaja õigusi, diskrimineerides ja solvates teda töötajate ees, seades ebamõistlikke tingimusi töötajate koosolekuteks, piirates töötajate esindaja suhtlemist töötajatega, keeldudes andmast talle teavet soolise palgalõhe kohta Nordea pangas, hoiatades teda meediaga suhtlemise eest ning ähvardades teda töölepingu lõpetamisega. 

Töötajate esindaja õiguste rikkumine ja diskrimineerimine on liidu hinnangul kõikide Nordea töötajate õiguste rikkumine ja diskrimineerimine. Liit kutsus teadaandes üles Nordea panka muutma oma suhtumist ja järgima ja austama töötajate õigusi.

Kuidas Nordea pank ametiühingute töötaja esindajat Hannes Veskimäed diskrimineeris?

Töötajate esindajat on diskrimineeritud erinevatel viisidel. Peamiselt võib esile tuua Nordea juhatuse esimehe Petri Nikkilä solvangud töötajate esindaja suunal kõikide Nordea töötajate ees ja töötajate esindaja hoiatamine töölepingu lõpetamisega. Samuti on Nordea keelanud töötajate esindajal teha meedias Nordea kohta kriitilisi avaldusi ning Nordea on keeldunud arutamast ja lahendamast koostöös töötajate esindajaga soolise palgalõhe temaatikat Nordeas.

Märkisite liidu pressiteates, et Nordea takistas Veskimäel kohtuda teiste töötajatega. Miks? Kas on alust arvata, et ka teisi töötajaid diskrimineeriti?

Nordea on seadnud erinevaid piiranguid töötajate ja töötajate esindaja kohtumisele, muu hulgas nõudnud koosolekuruumi kulude hüvitamist ja osalejate nimekirja. Olukorras, kus töötajate esindajat on töötajate õiguste esindamise tõttu ähvardatud töölepingu lõpetamisega, on loogiline, et töötajad ei julge osaleda koosolekul töötajate esindajaga, kui nad oma nimed kirja peavad panema ning need tööandjale teatavaks saavad.

Kuidas Põhjamaades üldiselt suhtutakse diskrimineerimistesse finantssektoris? Kas seda esineb sageli?

Põhjamaades rakendatakse finantssektoris diskrimineerimise suhtes nulltolerantsi, kuid Nordea Eesti tundub tegutsevat mingis alternatiivses süsteemis, kus rikub Nordea grupi kehtestatud põhimõtteid ja Eesti õigusakte ning teeb seda pikema aja jooksul ning karistamatult.

Mujal Põhjamaades on pankades üldiselt ametiühingute esindaja tööl. Miks Eestis teistes pankades seda töötajat veel pole?

Jah, mujal Põhjamaades on ametiühingute esindaja mitte ainult tööl, vaid ka juhatuses. Teistes Eesti pankades on samuti keeruline leida töötajate esindajat, kuna kardetakse diskrimineerimist, nagu Nordeas juhtus.

Miks Eestis teie hinnangul ametiühinguid veel nii palju ei ole?

Eestis on sektoreid, kus on tugevad ja aktiivsed töötajate ühendused ja sektoreid, kus töötajad kollektiivselt oma õigusi veel ei kaitse. Viimase puhul on osaliselt tegemist teadmatusega oma võimalustest ühiselt töötajate õiguste eest seista, teisalt hirmuga diskrimineerimise ees.

Mis on nüüd edasised sammud - mis sellele avalikule taunimisele järgneb?

Finantssektoris ikka esineb töötajate õiguste rikkumisi, kuid seni on EFL suutnud need koostöös tööandjatega mõistlikult lahendada. Nordea on ületanud oma käitumisega igasugused piirid ning rikkunud Nordea enda väärtuseid ja põhimõtteid ning Eesti õigusakte, sellest lähtuvalt EFL ka avaliku pöördumise tegi. Töötajate esindaja õiguste rikkumine on kõikide Nordea töötajate õiguste rikkumine ning töötajate esindaja diskrimineerimine on kõikide Nordea töötajate diskrimineerimine. EFL kaalub tekkinud olukorrale ametliku käigu andmist.

Hetkel kuum