Alyona Stadnik • 17. september 2015 kell 15:30

Krediidipank sai nuhist aktsionäri üle kohtuvõidu

Krediidipanga nõukogu esimees Andrus Kluge sai võidu Moskva Panga üle  Foto: Erik Prozes

Riigikohus otsustas kolmapäeval, et ei võta menetlusse Moskva Panga kaebust, millega viimane nõudis Krediidipanga nõukogu esimehelt Andrus Klugelt oma väidete ümberlükkamist.

Moskva Pank esitas 18. oktoobril 2013 hagi Andrus Kluge vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks artiklites, mis ilmusid ajalehes Postimees ning veebiportaalides Postimees+ ja veebiportaalis e24, milles kostja avaldas hageja kohta järgmised väited:

Moskva Pank on püüdnud ligi pääseda Krediidipanga kliendiandmetele.

Moskva Pank palkas 2011. aastal [...] endise kaitsepolitsei komissari Indrek Põdra ja ettevõtja Oleg Smoli, kellele maksis teenete eest umbes 300 000 eurot.

Põdra ja tema kaasosaliste ülesanne [oli] ähvardada pangatöötajaid, et nad alluks Moskva Panga nõutud kontrollikomiteele.

Kui tema [kostja] suhted Moskva Pangaga eelmise aasta kevadel väga teravaks läksid, ütles sealne juht keerutamata, et rikub tema elu ära.

Kluge väitis Postimehes, et Moskva Pank soovis Krediidipanga aktsionärina eri viisidel korduvalt saada ligipääsu klientide pangasaladusega kaitstud andmetele. Moskva Pank läks Klugega kohtusse, nõudes selle väite ümberlükkamist.

Harju maakohus leidis selle aasta veebruaris, et Moskva Pank on Kluge poolt kirjeldatud viisil käitunud. Juunis kinnitas sama ka ringkonnakohus ning riigikohus jättis eile Moskva Panga edasikaebuse menetlusse võtmata.

Krediidipank teatas täna, et ringkonnakohtu otsus toob välja Moskva Panga mitmeid olulisi seaduserikkumisi, mis on nüüd lõplikult tõendamist leidnud.

„Tõendeid kogumis hinnates leidis kohus, et hageja Moskva Pank soovis erinevatel viisidel korduvalt saada ligipääsu AS Eesti Krediidipank pangasaladuseks olevatele andmetele, kuid tänu Krediidipanga juhatuse vastuseisule see ei õnnestunud,“ kommenteeris Kluge esindaja advokaadibüroo Raidla Ellex vandeadvokaat Ants Nõmper kohtuotsust.

Ta lisas, et ligipääsu proovis Moskva Pank saada nõukogu kaudu, kelle liikmeteks määras enda töötajaid, andes neile juhiseid moodustada kontrollikomitee. „Kontrollikomitee nõudis korduvalt juhatuselt pangasaladusega kaetud andmeid, mida neile ei antud. Lisaks sellele toodi mängu rahvusvahelised audiitorettevõtted Deloitte ja KPMG, läbi kelle soovis pank klientide andmeid,“ selgitas Nõmper.

Nõmper lisas, et Moskva Panga vahendajateks olid ka kriminaalkorras karistatud endine kaitsepolitsei komissar Indrek Põder ning ettevõtja Oleg Smoli. "Kohtus leidis tõendamist, et Moksva Panga ja Põdra ning Smoli ettevõtete vahel oli sõlmitud leping, mille järgi Moskva Pank tasus Smoli ettevõttele 300 000 eurot, millest osa sai Põder endale," rääkis Nõmper.

Finantsinpsektsioon võiks anda hinnangu

Kluge meenutas 2011. aastat, kui pangas oli olukord keeruline ning toona pöördus pank ka finantsinspektsiooni poole, küsides nõu, kuidas peaks käituma, kui aktsionär soovib klientide andmeid.

„Mingit abi meile kahjuks ei antud. Tahaks loota, et nüüd, pärast kohtuotsust võtab finantsinspektsioon uuesti päevakorda Moskva Pangale kui aktsionärile hinnangu andmise,“ märkis Kluge.

Advokaadibüroo Raidla Ellex vandeadvokaat Toomas Vaher lisas, et tegemist ei ole tavapärase aktsiaseltsiga, vaid finantsasutusega, kus aktsionäride sobivust ja tausta kontrollitakse põhjalikult. „Finantssektorit peaks kaitsma igasuguste sobimatute isikute eest,“ märkis Vaher. „Finantsinspektsioon peaks kandma hoolt selle eest, et ühegi panga aktsionäriks ei satuks isikud, kes ei vasta nõuetele ja ei ole laitmatu taustaga."

Vaher lisas, et tänane kohtuotsus tõendab must valgel, et finantsinspektsioon, kes oli Moskva Panga seadusrikkumistest informeeritud, vaatas läbi sõrmede oma kohustusele kontrollida Eestis tegutseva krediidiasutuse suurima aktsionäri tausta.

Küsimusele, kelle andmeid Moskva Pank soovis, vastas Nõmper, et kohus tõendas, et sooviti saada kõikide kehtivate lepingute nimekirja, mille tähtaeg oli kolm aastat või enam ja mille summaks oli üle 50 000 dollari koos lepingu vastaspoole ja allkirjastamise aja nimetamisega.

Lisaks soovis pank näiteks ka klientide maksetega seotud andmeid, kui ülekantud summa oli vähemalt 250 000 eurot, samuti muid klientide ja nende maksetega seotud andmeid.

Nõmper ja Kluge kinnitasid, et kohtus leidis tõendamist ka see, et Moskva Panga president Mihhail Kuzovlev ähvardas koostööst keeldumise tõttu Moskva Pangaga ära rikkuda Kluge elu.

Hetkel kuum