Äripäev • 23. detsember 2015 kell 7:13

Liinilendurid: Estonian Airi ekstöötajatel tulevad mustad jõulud

Estonian Airi lennuk Tallinnas  Foto: Andras Kralla

Estonian Airi endiste töötajate tulevik on ebakindel, sest riigiettevõtte varasema koondamispraktika tõttu jäävad paljud kogenud töötajad kindlustushüvitiseta, kirjutavad Eesti liinilendurid oma avalikus pöördumises.

ASi Estonian Air lepinguliste esindajate vastus liinilendurite pöördumisele:

AS Estonian Air teeb töötajatele hüvitiste väljamaksmiseks koostööd töötukassaga. Töötukassa on juba alustanud kindlustushüvitiste maksmist.

Kui kohus kuulutab 29. detsembril välja ASi Estonian Air pankroti, saame esitada töötukassale veel selle aasta lõpus või kohe järgmise aasta alguses avaldused pankrotihüvitiste maksmiseks, mis makstakse loodetavasti välja juba jaanuaris 2016.

Pankrotihüvitisena makstakse kõigile töötajatele (sõltumata tööstaažist) välja kuni kolme viimase töötatud kuu saamata töötasu (kuid mitte rohkem kui kolm Eesti brutopalka), saamata puhkusetasu (kuid mitte rohkem kui üks Eesti keskmine brutopalk) ning töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised kuni kahe kuu brutotöötasu ulatuses (kuid mitte rohkem kui üks eesti keskmine palk).

Ülejäänud osas rahuldatakse töötajate nõuded ASi Estonian Air pankrotimenetluses.

Estonian Airi 169 koondatud töötajast oli 129 õigus saada Eesti Töötukassalt kindlustushüvitist. Tegemist on hüvitisega, mida kogutakse muu hulgas ka töötajate endi töötasudest kinnipeetud rahast ning mida on koondamise korral õigus saada töötajal, kelle töösuhe on tööandjaga kestnud vähemalt 5 aastat, kirjutab Eesti Liinilendurite Assiotsiatsioon.

Vastavalt seadusele saab tööandja juures 5 kuni 10 aastat töötanud koondatu ühe kuu, üle 10 aasta töötanu aga kahe kuu keskmise töötasu suuruse kindlustushüvitise.

Töötaja, kelle töösuhe tema koondanud tööandja juures on kestnud alla 5 aasta, koondamise korral kindlustushüvitist ei saa.

Estonian Airis on alates 2009. aastast olnud mitmeid koondamisi. Paljud töötajad aga on pärast varasemat koondamist Estonian Airis uuesti tööle saanud, kuid nende töösuhe on viimase töölepingu alusel formaalselt alla 5 aasta. Need töötajad jäävad praegu kindlustushüvitisest ilma.

Näiteks on mitmel sellises olukorras piloodil üldstaaži isegi üle 10 aasta, samuti on nad aastaid maksnud töötuskindlustusmakseid. Estonian Airi kapten on 5 aasta jooksul maksnud töötuskindlustusmaksetena 8000 eurot.

Estonian Air ei ole maksnud töötajatele koondamishüvitisi ega novembrikuu töötasusid. Töötajatel on saamata töötasu isegi novembri esimesel dekaadil töötatud päevade eest, mil Estonian Air veel lendas.

Pärast Estonian Airi pankroti väljakuulutamist on töötajatel võimalus saada nn pankrotihüvitisena osa saamata töötasust (maksimaalselt 3 keskmist brutokuupalka), samuti saamata puhkusetasu (max 1 keskmine brutokuupalk), lisaks töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitisi (max ühe keskmise brutokuupalga ulatuses).

Ei ole veel teada kuupäeva, millal töötajatele pankrotihüvitis välja makstakse, kuid praeguse prognoosi kohaselt ei toimu see enne 2016. aastat, märgib Eesti Liinilendurite Assotsiatsioon oma avalikus kirjas.

Hetkel kuum