Virge Haavasalu • 1. veebruar 2016 kell 13:00
Uudised
Ainult tellijale

Tallinna ametnike viiest krediitkaardist suletakse kolm

VisitTallinn oli üks projekt, mille reklaamimisele kasutati krediitkaardi raha.  Foto: http://www.visittallinn.ee/

Tallinna linna viiest krediitkaardist leidis mullu kõige enam kasutamist ettevõtlusameti käsutuses olev kaart, mida kasutati näiteks linna turismisihtkohana reklaamimiseks Venemaal ja Soomes. Tänavu on plaanis viiest kaardist sulgeda kolm.

Erinevalt Tallinnast ei ole Tartu linnal ühtegi krediitkaarti

Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht Lilian Lukka

Tartu linnavalitsusel ei ole krediitkaarte, pole kunagi olnud, ja sellest johtuvalt ei saa ka väljavõtteid esitada. Krediitkaarte ei ole kasutusel mitte üheski linna ametiasutuses ega ka hallatavas asutuses. Linna krediitkaarte ei ole ühelgi juhil, tavaametnikul ega -töötajal. Püüame maksimaalses ulatuses arveldada arvete alusel. Kui see ei ole võimalik, siis kannab töötaja kulud ise ja taotleb hiljem lähetusega seotud kulude kompenseerimist.

Tallinna linna organisatsiooni (s.o 23 ametiasutuse ja 254 hallatava asutuse) kohta on kasutuses üksnes viis krediitkaarti, kusjuures ükski neist ei ole ühegi linnavalitsuse liikme ega ka linnavolikogu esimehe kasutuses, ütles Tallinna linna finantsdirektor Katrin Kendra. "Tallinna linna organisatsioonis ei ole krediitkaartide kasutamine tavapraktika," toonitas ta. 

Kendra selgitas, kus ja kuidas krediitkaarte kasutatakse. Tallinna linnakantseleis on kaks krediitkaarti, üks on linnasekretäril ja teine välissuhete ja protokolli osakonna juhatajal. Kaarte kasutatakse tema sõnul üksnes välislähetustes, mis on seotud linna esindamisega.

Tallinna ettevõtlusametil on kaks krediitkaarti, millest üks on kasutuses turismiosakonna juhatajal ja teine on turundusbüroo juhtivspetsialistil. Kaarte kasutatakse Kendra sõnul peamiselt välismessidel osalemisel.

Lisaks on üks krediitkaart kasutuses Tallinna loomaaia direktoril, mida peamiselt kasutatakse Kendra sõnul veebipoodidest loomaaiaspetsiifiliste toodete tellimiseks, millel ei ole Eestis vahendajat või maaletoojat (näiteks erialakirjandus jmt). 

Tallinna linna krediitkaartide kulu kokku oli mullu veidi üle 20 500 euro. Tavakrediitkaardi hoolduskulu kalendrikuu kohta on 1,92 eurot ehk 23,04 eurot aastas ning linnasekretäri kuldkaardil kuutasu 4,79 eurot ehk 57,48 eurot aastas, seega kulu 5 kaardi kohta aastas kokku 149,64 eurot.

Tallinnas kehtiva korra järgi saab krediitkaarti taotleda üksnes linna finantsteenistuse linnakassa osakonnast. Igal aastal analüüsib finantsteenistus krediitkaartide vajalikkust ja otstarbekust ning teeb vajadusel ka ettepaneku mitteotstarbeka kaardi sulgemiseks. "Sel aastal on kavas analüüs teha veebruaris ja vajadusel teha muudatused märtsis," märkis Kendra. 

Kendra saatis Äripäevale ka krediitkaartide väljavõtted. 

Üks ettevõtlusameti krediitkaart leidis kasutust vaid veidi üle 14 euro maksnud tallinn.mobi domeeninime kasutamise eest tasumisel. Põhiline kulu oli igakauine 1,92eurone hooldustasu.

Teise kaardiga tehti juba oluliselt suuremaid makseid. Kõige enam kasutati seda kaarti Tallinna linna kui turismisihtkohana reklaamimisel Venemaal ja Soomes Google'i, Facebooki ja Twitteri keskkondades. Selleks kasutati linna välisturunduses kasutusel olevat brändi Visit Tallinn. Oli ka erinevaid turismindusega seonduvaid töötubasid Hiinas, Itaalias, Hispaanias, Norras, Rootsis, Soomes, kus kasutati kaarti majutuse ja transprdi eest maksmisel. Kokku oli selle kaardi kulu veidi üle 13 500 euro.   

Välissuhete osakond kulutas 1739 eurot, makstes kahel korral välislähetuses majutuse eest.

Linnasekretär viibis välislähetuses Ugandas ja Iirimaal, kus ta maksis samuti ööbimise eest. Kaardi kogukulu koos igakuise pea viieeurose hooldustasuga oli mullu 639,57 eurot.  

Loomaia direktori Mati Kaalu krediitkaardiga maksti mullu kokku veidi üle 4600 euro ja lisaks erialastele välislähetustele ja internetimaksetele ostles Kaal kaardiga ka Eesti sisustus- ja ehituspoes ning maksis mitme autoga seotud teenuse eest. 

Talllinna linna finantsdirektor Katrin Kendra sõnul analüüsisid nad Tallinna Loomaaia direktori käsutusse antud krediitkaardi kasutust ja leidsid, et tegemist on olnud Loomaaia tegevuseks vajalike kulutustega. Siin on peetud silmas Eesti sisustus- ja ehituspoes ning mitme autoga seotud teenuse eest tasumist. 

"Muidugi oleks neid tehinguid saanud ja tulnudki teha muid kanaleid kasutades ehk esitatud tellimuse alusel saadud arvete alusel tasudes, milleks on linnal ka võimalused kõigile asutustele loodud," nentis siiski linna finantsjuht. 

Ajendatuna eeltoodust ja tuginedes 2015. aastal krediitkaartidega tehtud tehingute analüüsist on linna finantsteenistusel Kendra sõnul kavas teha ettepanek veebruari kuu jooksul sulgeda viiest linna organisatsioonis kasutusel olevast krediitkaardist kolm. "Seega jääks tänavu kasutusele kogu linna organisatsiooni kohta 2 krediitkaarti, üks Tallinna Ettevõtlusametis ja teine Tallinna Linnakantseleis," märkis Kendra. 

Hetkel kuum