Violetta Riidas • 9. veebruar 2016 kell 7:45

Perearstide dividendide TOPi võitis Mohammed Abas

Eesti perearstide dividendide TOPi võitis üllataja.  Foto: PantherMedia/Scanpix

Eelmisel aastal võttis Eestis perearstidest kõige rohkem dividende, ligi 270 000 eurot, Rootsis elav Mohammed Jabbar Abas, kes tõenäoliselt on Iraagi päritolu, selgitas välja Meditsiiniuudised.

Perearstide dividendide TOPi vaadates võib ühtpidi rahuloluga nentida, et turg on korrastumas ja miinimumpalka maksvaid dividendivõtjaid on ülivähe, kuid teisalt paneb hämmelduma TOPi tipp, kus troonivad võõrad nimed, kirjutab Meditsiiniuudised.

Alustuseks äratab tähelepanu, et esimese kahe perearsti võetud dividendid on teiste omadest kordades suuremad, esimesel suisa mitu korda. Teiseks hakkab silma nende nimede võõrapärasus.

Kui esimesel kohal on alaliselt Rootsis elav Mohammed Jabbar Abas, siis talle järgnev Ilgizär Sadõjk on täiesti Eesti arst, kes lõpetas TÜ arstiteaduskonna 1993. aastal. Ta räägib ka vabalt eesti keelt. Firma, millest Sadõjk 2014. aastal 89 500 eurot dividende võttis, on 2008. aastal asutatud OÜ Nordvik, mille põhitegevus on üldarstiabi osutamine. Palka maksis ta seejuures endale vaid miinimumsummas.

Kes ta siis on? Järelepärimisele vastas terviseameti peremeditsiini osakonna juhataja Pille Saar, et perearst Sadõjk on küll perearsti erialaga tervishoiutöötajate registris, kuid sealt puudub tema töökoht.

“Sellist asutust nagu Nordvik OÜ meie registris ei ole,” kinnitab Saar. Ta lisab: “Kui see asutus, kus Sadõjk töötab, osutaks tervishoiuteenust, peaks sellel olema ka terviseameti tegevusluba. Kuna asutusel ei ole tervishoiuteenuse osutamiseks tegevusluba, siis ta seda ka ei tee.”

Asendusarst Rootsis ja Norras

Ilgizär Sadõjk ei ole siiski sugugi müstiline arst, kelle firmat justnagu ei eksisteeri, vaid ta on tavaline perearst, kes töötab lihtsalt asendusarstina Rootsis ja Norras. Tegemist on meeldiva olekuga mehega, kes võtab kiiresti ühendust, et oma tegemistest lähemalt rääkida.

“Töötan osaliselt oma firma Nordvik OÜ kaudu ja osaliselt töövõtjana kohalike tervishoiuteenuse pakkujate juures,” selgitab Sadõjk. “Töötaksin meelsasti asendusarstina ka Tallinnas, kuid siin on vajadus selliste inimeste järele üsna väike, vähemasti võrreldes Rootsi ja Norraga.” Ühes riigis saab ta seadustest johtuvalt töötada aasta jooksul maksimaalselt kuus kuud.

Küsimusele, millest ta siis elab, kui endale isegi Eesti mõistes nii vähe palka maksab, vastab Sadõjk, et oma firma kaudu töötab ta vaid osa ajast, põhilise palga saab tavalise töövõtjana.

Ta ütleb, et ei võtnud esimesed kolm aastat dividende, kuna lihtsalt ei teadnud, kuidas seda teha. Paar aastat tagasi tekkis aga eluline vajadus ja seetõttu võttiski suurema summa raha välja.

Sadõjk kinnitab, et raha ei tule Rootsis ja Norras sugugi lihtsalt: “Vastutus ja koormus on ikka suurem kui Eestis. Kui Eesti perearst töötab viis tundi, siis Rootsis tuleb ikka kaheksa tundi täis,” räägib Sadõjk. “Me töötame nagu demineerijad – ei tohi teha vigu.”

Kuna ta töötab asendusarstina, siis kindlat töökohta tal ei ole ja tööd jagub üle riigi. Ühtpidi on see huvitav, kuid teisalt toob kaasa ka näiteks erinevad murrakud, millest on võõral siiski raske aru saada.

Mohammed Abas.  Foto: Facebook

Võitja on ilmselt Iraagi päritolu

TOPi suurima dividendisaagi, 268 309 eurot, võttis aga alaliselt Rootsis elav Mohammed Jabbar Abas. Tegemist on 1970. aastal ilmselt Iraagis sündinud mehega, kes elab Stockholmis.

Abas, kes figureerib Rootsis ka nimega Abbas, registreeris OÜ Dr. Guide Eesti äriregistris 2010. aastal. Põhikirja järgi pakub firma üldarstiabi teenust, kuid majandusaasta aruandes on ta juba mitu aastat oma põhitegevusalaks märkinud meditsiinilise esmaabiteenuse pakkumise Rootsis. Abas Eesti tervishoiutöötajate registris kirjas ei ole.

Dividende maksab küll, kuid palka mitte

Abasi ettevõte ei ole kogu oma tegutsemisaja maksnud sentigi palka ega tasu juhatusele, samuti ei ole seal kirjas ühtegi töötajat. Küll on aga firma maksnud kolmel aastal dividende, mille suurus ei äratanud aga varem isegi Eesti kontekstis erilist tähelepanu.

Eestiga seob Dr. Guidet juriidiline aadress Tallinn, Jõe 2, II korrus, kus tegutseb valmisfirmasid müüv tähendusliku nimega ettevõte StartBusiness, mis on puhunud tuule tiibadesse lisaks Dr. Guidele veel hulgale ettevõtetele.

Kahjuks Mohammed Jabbar Ab(b)as majandusaasta aruandes märgitud meilile ei vasta ja nii me ei saagi teada, miks Rootsis tegutsev arst, kel puuduvad ilmselt ka nostalgilised sidemed Eestiga, oma firma just siin registreeris. Samuti ei saa me vastust, miks ta igal aastal dividendide võtmisega oma firma viimse euroni tühjaks teeb.

Vaata ka, mitmendal kohal oli dr Abas tänavuses Äripäeva dividendide TOPis.

Rootsi maksusüsteem keeruline

Küsimustele vastas kõneisikuna Mailika Hindrikson-Muru, 1Office Sweden AB tegevjuht.

Kas Eestis on dividendid väiksema määraga maksustatud kui Rootsis?

Rootsis maksustatakse aktsiaseltsi aktsionäride tulu kahekordselt. Aktsiaselts maksab kasumilt 22% tulumaksu ning residentidest aktsionäride tulu maksustatakse eraisikute puhul üldjuhul 30% maksumääraga. Rootsis teenitud dividenditulu väljamaksetelt mitteresidentidest eraisikutele soovib Rootsi maksuamet 15% tulumaksu kinni pidadada, millele võib lisanduda välisriigi tulumaks. Rootsi aktsiaseltsist Eestisse tehtud dividendidemaksete puhul kehtib riikidevaheline topeltmaksustamise vältimise leping. Eestis dividendide maksmine on soodsam eraisikust Eesti maksuresidendil. Rootsi maksuresidentide Eestis teenitud dividenditulu kuulub eraisikute puhul maksustamisele Rootsis, sel juhul kehtib taas kord riikidevaheline topeltmaksustamise vältimise leping.

Kas Eestis registreeritud ja Rootsis tegutseval firmal on maksueeliseid võrreldes Rootsis registreerituga?

Rootsis tegutsedes on vajalik püsitegevuskoht registreerida. Samuti tuleb taotleda kohalik käibemaksunumber. Sellise mudeli puhul peab pidama riigiti eraldi raamatupidamist ja tegema Rootsi maksuametile deklaratsioone. Rootsis teenitud tulult tuleb tasuda makse Rootsi maksuametile, sealse tulu arvutamine on keeruline ja otsemeetodit ei saa alati kasutada. Kui juriidiliselt on kõik korrektne ja osa majandustegevusest on Eestis, saab vältida Rootsi ettevõtete tulumaksu ja Rootsi maksuresidendi eraisiku tulumaksu dividendide jaotamisel.

Kas Rootsis tegutsev firma peaks hea tava kohaselt ka palka maksma?

Tavalisel Rootsi aktsiaseltsil ei ole kohustust omada tööandja registreeringut ega töötajaid.

Kas Rootsis tegutsev tervishoiuteenuse pakkuja on käibemaksukohustuslane?

Rootsi maksuamet on kindlaks määranud teatud teenused, mida võib mittekohustuslane osutada. Üldiselt tegutseb selline ettevõte mõne haigla juures ja omab vastavat tegevuslitsentsi. On rida teenuseid, mille pakkumisel tuleb käibemaksu registreering teha ning mis on käibemaksuga maksustatud, näiteks iluoperatsioonid, taastusravi, profülaktiline ravi jne. Tavaliselt omavad tervishoiuettevõtted siiski käibemaksuregistreeringut.

Hetkel kuum