Mariliis Pinn • 10. veebruar 2016 kell 11:15

Eesti vormelilegend kihutas metsaärisse

Timber.ee portaali juht Toivo Asmer metsas.  Foto: Raul Mee

Endine poliitik ja vormeliäss Toivo Asmer on viimastel aastatel keskendunud puidu- ja metsaärile, tema osalusega AS Timber korraldab metsamüügi internetioksjoneid, kirjutab 11. veebruari kuukiri Metsandus.

Peab raieõiguse enampakkumiste keskkonda Timber.eeAsutatud 16.04.2014, esimesel aastal investeeris portaali loomisesse, mis alustas tegevust 2015. aasta kevadel.Omanik Tsentrum Kapital OÜ

Toivo Asmer, mis viis teid metsa? Nagu paljudel eestlastel, on ka minu perel veidi metsa ning metsamajandamisega tegelemine on paratamatus. Olen viimased kuus aastat ka puidukaubandusega tegelenud ning siit ka erksam huvi metsanduse vastu. Metsandus pole küberneetika ja siin tulevad kasuks ka varasemad ettevõtluskogemused ja poliitikukarjäär.

Kust tuli idee asutada AS Timber? Metsandusega tegeleva firma loomise idee tuli päevakorda siis, kui sattus kokku seltskond, kel on kokku üle 100 aasta metsanduskogemust – kellel 12, kellel 18, kellel 20 aastat.

Milles on Timberi äriidee? Timber.ee äriidee on internetikeskkonnas läbiviidavad raiete enampakkumised, mille eeltöö aitavad erametsaomanikel meie metsaspetsialistid ära korraldada. Samas anname erametsaomanikele abi, nõu ja juhiseid, kuidas oma metsa paremini majandada, et lõpuks metsa eest tõesti kõrgeimat hinda saada.

Miks on Timber edukam kui konkurendid? Siin on objektiivsed põhjused. Meie veebilahendus on väga inimsõbralik ja läbinähtav. Inimene näeb selgelt protsessi nullist lõpuni.  Lisaks oleme kohe tööle võtnud inimesed, kes klientidega tegelevad. Tihti seatakse küll eesmärke, aga piisavalt täitjaid tööle ei võeta.

Ja kliendisuhtlus on tähtis. Eriti vanemad inimesed soovivad, et toimuv nendega põhjalikult läbi arutatakse. Nii tekib usaldus, mis selles äris on väga oluline.

Kuidas portaalil läheb? Timber.ee loomine võttis aega veidi üle 1,5 aasta, sest esmalt oli vaja kaardistada probleemid, mis vajavad lahendamist, teha küsitlusi ja uurida metsaomanikelt, mis neid metsanduse juures häirib, ning siis juba asuda veebikeskkona loomise juurde. See on väga kulukas ja aeganõudev protsess, mis pidevalt jätkub, kuid oleme suutnud luua lihtsalt käsitletava ning töökindla veebikeskkonna ja korraliku hoo saime sisse möödunud sügisest. Keskmisena on meil aktiivselt müügis olnud kuni 10 raiet, kõige rohkem 23 raiet üheaegselt.

Millist abi metsaomanikud enim vajavad? Väga head teavitustööd teevad nii Riigimetsa Majandamise Keskus kui erametsaliit ja metsaühistud, kuid sellele kõigele on vaja anda juurde lisajõudu ja seda me anname.Kõigepealt alustamegi nõustamisest. Paljud inimesed on metsa saanud päranduseks ja see on neil võib-olla ainukene vara, kuid nad pole metsandusega mitte kunagi kokku puutunud.

Ajakirjandusest kõmab ikka ja jälle läbi, et on palju hangeldajaid ja pettureid, inimesed ei saa peale tehinguid oma raie eest raha kätte, metsa varastatakse jne. Tekib olukord, kus tahetakse metsa müüa, aga kuidas ja kelle kaudu? Kuidas saaks puidust maksimaalse hinna ja raielank oleks pärast raietöid inimväärses seisukorras?

Kõik lehed kubisevad kuulutustest ning metsaomanike telefonid helisevad, et ostame metsakinnistuid ja raieõigust ning ikka parima hinnaga. Kelle jaoks parima hinnaga või milline siis on tegelikult müüjale parim hind Eesti puiduturul?

Kui metsaomanik on otsustanud oma metsa müüa, siis esmalt vajatakse metsamajandamiskava. Meie spetsialistid annavad nõu, kelle poole pöörduda, aga kellel inimene lõpuks laseb metsamajandamiskava teha, valib ta ise.

Seejärel on vaja esitada metsateatis keskkonnaametile (ka selle aitavad meie inimesed ära vormistada), kust väljastatakse metsateatis (raieluba). Metsamajandamiskava ja metsateatise põhjal arvutame omaniku raiemahule hinna vastavalt kehtivatele turuhindadele ja kui omanikule kõik sobib, pannakse see hind Timber.ee veebilehele enampakkumise alghinnaks.

Kuidas leida aga see õige ostja, mitte vahendajast suli? AS Timber väljastab raieinformatsiooni kõikidele korrektsetele metsa ülestöötajatele üle Eesti, kes on meie lepingupartneriteks. Need metsaettevõtted saavad teada, millisel katastriüksusel ükskõik kus Eestimaa nurgas tuleb meie enampakkumiskeskkonnas raie müüki. Nad on professionaalid ning selgitavad välja, kas tasub sinna minna raiet tegema, millsed kulud sellega kaasnevad ja kui kõrget hinda nad konkreetse raie eest pakkuda saavad.Edasi järgneb lihtne-loogiline enampakkumine, mida on tore kodus arvuti taga istudes reaalajas jälgida ja rõõmustada, kui raie hind järjest tõuseb. Enampakkumise lõppemise järel toimub meil võitjaga lepingujärgne asjaajamine ja seejärel kannab Timber raieomaniku pangakontole saadaoleva rahasumma.

Suurim vahe Timber.ee ja paljude konkureerivate ostu-müügitehingute korraldajatega on sellest, et kui tavaliselt suudetakse pakkumistele kaasata 2–3 või paremal juhul 5–6 ostjat, siis meil saavad aga täieliku info alusel kaasa lüüa iga raiemüügi juures kõik 121 firmat.

On loogiline, et kõrgeimat hinda saadakse alati suurema arvu pakkujate konkurentsis. Ehk siis näiteks 5 pakkujat 121 vastu!

Ja veel üks soovitus! Ärge müüge mitte kunagi raiet esimesele, teisele ega ka kolmandale pakkujale, vaid uurige kõiki erinevaid võimalusi. Te võite hinnas kaotada mitte protsentides, vaid lausa kordades.

Aga maha jäänud raiesmik? Kui omanik soovib, teostab Timber järelevalvet ülestöötaja tööle. Jälgime, et töö oleks tehtud korralikult, raieala poleks segamini pööratud ja hiiglaslikke roopaid sisse sõidetud. Meie pluss on selles, et aitame metsaomanikel nende asjaajamist maksimaalselt korrektselt ja kiirelt ära teha.

Kui palju see metsaomanikule maksab? Kõik eelnevad nõustamised, abistamised või kohalesõidud ükskõik millisesse Eestimaa otsa on tasuta. Meie saame oma 5% lepingutasu toimunud tehingu lõpphinnast alles siis, kui mets on müüdud.Juhul kui aitame kogu eeltöö ära teha, aga raieomanik ikkagi otsustab mingitel põhjustel meie enampakkumiskeskkonnas raiet mitte müüa, jääb Timber igasugusest vaevatasust arusaadavalt ilma. Usume, et nii on mäng aus!Meie saame oma protsendikese alles siis, kui mets müüdud ja omanikul raha käes, mingeid muid kulusid meie kliendil ei ole.

Lugu ilmub 11. veebruari kuukirjas Metsandus, kust saab teada veel, kuidas endale sobiv saag valida, ja diskuteeritakse, milline võsapõletamine on jätkusuutlik.

Hetkel kuum