Mari Mets • 11. veebruar 2016 kell 12:28

Maksuameti aps päästis petturi

Käibemaksupettuse katselt tabatud Ivo Voor 21. jaanuaril Harju maakohtus Äripäeva küsimustele vastata ei soovinud.   Foto: Andres Haabu

Kohus tühistas täna maksuameti otsused maksupettuse katselt tabatud Ivo Voori süüdistamises, kuna maksuamet jäi süüdistuse esitamisega hiljaks.

Voor esitas kohtusse kaebuse maksuameti otsuse peale määrata talle karistus PRIA petmisega kaasnenud käibemaksupettuse eest. 

Harju maakohtu täna langetatud otsusega rahuldati Ivo Voori ning tema ettevõtete Setu Põllud OÜ ja Uudismaa OÜ esindaja  advokaat Martin Traadi kaebused maksuameti otsusele Voori ja tema firmade süüditunnistamise ja karistamise kohta käibemaksupettuse sooritamise katses.

Kaebused esitas kaitsja põhjendusega, et maksuamet karistas Voori väärteo eest pärast seaduses ettenähtud aegumistähtaja möödumist. Traadi sõnul on väidetavalt toime pandud väärteod igal juhul aegunud, mistõttu tuleb maksu- ja tolliameti (MTA) otsus tühistada ning väärteomenetlused lõpetada. MTA-l on õigus otsus 30 päeva jooksul edasi kaevata.

Pettis PRIAt, üritas petta maksuametit

Äripäev kirjutas 2014. aasta novembris, kuidas küttesüsteemide ostmiseks oma kahe firma alt fiktiivsete tšekkidega PRIA-lt toetust küsinud Ivo Voor lõi kelmuse varjamiseks tankistide abil ärivõrgustiku, mässides skeemi ka oma elukaaslase ja tuttava. PRIA-lt õnnestus tal saada kätte 2012. aasta jaanuaris 50 000 eurot.

Lisaks esitas Voor valeandmeid ka süüdistuses märgitud kahe firma, OÜ Setu Põllud ja OÜ Uudismaa käibedeklaratsioonides, tekitades mõlema firma maksuarvestustes käibemaksu enammaksed. Nende enammaksete võltsimise pärast oligi Voor jaanuari lõpus kohtus, kuna ei nõustunud käibemaksupettuse eest määratud karistusega, viidates maksuameti hilinemisele karistuse määramisel.

Ta kajastas maksudeklaratsioonides alusetult sisendkäibemaksu summas 40 000 eurot, tekitades nii mõlemas firmas alusetu käibemaksu tagastusnõude. Alusetu tagastusnõude tekitamiseks lõi Voor PRIA toetuse abil õhkküttesüsteemi ostmise kohta näiliste tehingute ahela firmade Loodushoiu, Eesti Masinatööstus ja Setu Põllud vahel ning kasutas Eesti Masinatööstus arveid näilike ostu-müügitehingute kohta.

Mõlemad kuriteod jäi lõpule viimata, kuna maksuhaldur kontrollis ettevõtete tagastusnõuete põhjendatust.

"Seaduse järgi oleks pidanud olema isik (Ivo Voor – toim) hiljemalt 2015. aasta 1. jaanuariks jõustunud otsusega maksuasjas ära karistatud ning alates eelmise aasta 1. jaanuarist võib teda karistada nelja aasta jooksul alates väärteo toime panemisest. Kui aga pole jõustunud otsust, siis menetlus lõpetatakse,“ rääkis Voori kaitsja Traat Äripäevale jaanuari lõpus pärast kohtuistungit.

Seoses PRIA-lt toetuse väljapetmisega on Vooril pooleli ka vaidlus riigikohtus, kust on oodata otsust veebruari lõpus.

Hetkel kuum