Äripäev • 14. aprill 2016 kell 11:44

Rosimannuste kaitsjad: perekond ei vastuta lähedase tegevuse eest

Rain Rosimannus ja Keit Pentus-Rosimannus  Foto: Raul Mee

Perekonda ega lähedasi ei saa panna vastutama perekonnaliikme või lähedase majandustegevuse tagajärgede eest pelgalt seetõttu, et inimesed omavahel suhtlevad, märkisid Autorollo kohtuasjas Rain Rosimannust ja Keit Pentus-Rosimannust esindavad advokaadid.

„Ka advokaadi soovitamine ei ole patt ning advokaat üldjuhul ei vastuta äriühingu juhtimisotsuste eest,“ leiavad Raidla Ellexi advokaadid Arne Ots ja Toomas Vaher, kommenteerides eilset riigikohtu lahendit, mis osaliselt tühistas alamate kohtuastmete lahendid. 

Rosimannuseid esindavate Otsa ja Vaheri hinnangul oli see ootuspärane.

„Hagis esitatud viiest nõudest neli jäid Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu lõplikult rahuldamata. Ühe nõude osas (OÜ AutoHills asutamine ja sellele vara üleandmine) menetlus jätkub ja selles osas peab ringkonnakohus asja uuel läbivaatamisel kontrollima, kas hageja on üldse tõendanud nende eelduste olemasolu, mis peavad olema täidetud, et nõuet esitada,“ kommenteerisid advokaadid pressiteate vahendusel.

„Siiani oli hagi rahuldatud üksnes pankrotistunud OÜ Autorollo pankrotihalduri ja teda toetavate inimeste poolt toodud tõendamata väidete alusel, mida kogu protsessi vältel saatis kõrge avalikkuse huvi ning sellest tulenevalt kujunes meediapilt, mis alati ei tuginenud tõenditele,“ märkisid Rosimannuste kaitsjad.

Õiguspraktika jaoks on riigikohtu lahend väga oluline, selles on selgitatud väga mitmeid ühingu juhtimise, nõustamise ja vastutuse tahke ning otsusel saab seetõttu kindlasti olema laiem mõju, rõhutavad advokaadid oma pressiteates.

Hetkel kuum